Др сц. Марија Приморац

Др сц. Марија Приморац

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б307
Телефон: +381 11 3951-371
Факс: +381 11 3972-840
Email: primorac@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марија Приморац рођена је 1953. године. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1976. године. Академски степен магистра фармацеутских наука стекла је 1984. године. Специјализацију из фармацеутске технологије завршила је 1989. године. Научни степен доктора фармацеутских наука стекла је 1992. године.

У склопу професионалне каријере на Фармацеутском факултету у Београду бирана је у звања: асистента-приправника 1978. године, асистента 1986. и 1990. године, доцента 1994. године, ванредног професора 1999. године и редовног професора 2004. године.

Марија Приморац учествује у реализацији наставе дипломских академских студија из предмета Фармацеутска технологија са биофармацијом и Основи индустријске фармације и козметологије. Такође учествује у настави, семинарима и испитима на докторским и специјалистичким студијама из Фармацеутске технологије и Козметологије. Била је ментор једне магистарске тезе, 12 специјалистичких радова и 27 дипломских радова. Такође је била члан комисија за одбрану 1 докторске дисертације, 4 магистарске тезе и великог броја специјалистичких и дипломских радова. Објавила је један наслов из уџбеничке литературе за предмет Фармацеутска технологија са биофармацијом.

Објавила је укупно 180 радова и саопштења, од којих је 85 радова публиковано у часописима и зборницима међународног значаја. Одржала је бројна предавања по позиву на скуповима националног значаја. 
Члан је Комисије за признавање страних високошколских исправа и председник Комисије за последипломску наставу – докторске студије Фармацеутског факултета у Београду.
Члан је редакције часописа Архив за фармацију.

Била је члан експертске комисије Министарства науке и заштите животне средине за пројекте технолошког развоја из области материјала и хемијских технологија и оцењивач пројеката из области технолошког развоја.

Марија Приморац је именована за стручњака Агенције за лекове и медицинска средства Србије за област хомеопатских лекова и заменик је председника Комисије за стављање у промет хомеопатских лекова.

Истраживачки интерес: * Формулација, израда и испитивање фармацеутских препарата за примену на кожу. * Формулација, израда и карактеризација колоидних носача лековитих супстанци.

 • Формулација, израда и испитивање козметичких производа.

Награде:
Награда компаније ИЦН Галеника за докторску дисертацију.

Језици: енглески, француски
  • Djekić Lj, Primorac M. The influence of cosurfactants and oils on the formation of pharmaceutical microemulsions based on PEG-8 caprylic/capric glycerides, Int J Pharm 2007; doi:10.1016/j.ijpharm.2007.10.041.
  • Vasiljević D, Parojčić J, Primorac M, Vuleta, G. An investigation into the characteristics and drug release properties of multiple W/O/W emulsion systems containing low concentration of lipophilic polymeric emulsifier, Int J Pharm 2006; 309:171-177.
  • Đorđević Lj, Primorac M, Stupar M. In vitro release of diclofenac diethylamine from caprylocaproyl macrogolglycerides based microemulsions, Int J Pharm 2005; 296: 73-79.
  • Đorđević Lj, Primorac M, Stupar M, Krajišnik D. Characterization of caprylocaproyl macrogolglycerides based microemulsion drug delivery vehicles for an amphiphilic drug, Int J Pharm 2004; 271: 11-19.
  • Savić S, Milić J, Vuleta G, Primorac M. Physical characterisation of O/W emulsions based on acrylate polymeric emulsifiers or combination polimeric emulsifier / non-ionic emulsifier, S. T. P. Pharma Sciences 2002; 12: 321-327.