Др сц. Љиљана Тасић

 Др сц. Љиљана Тасић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Кабинет у објекту С
Телефон: +381 11 3951-285
Факс: +381 11 3972-840
Email: ljiljana.tasic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Љиљана Тасић рођена је 14.01.1954.године у Земуну. На Фармацеутски факултет уписала се школске 1972/73 године и дипломирала 1976.године са просечном оценом 8.78.

Године 1977. запослила се у РО Галеника Институт у Служби за развој и истраживање фармацеутских и осталих финалних технологија. Радила је на месту млађег, самостаног, вишег стручног сарадника и руководиоца подпројекта. Стручни испит је положила 1980.године.

Магистарску тезу је одбранила 1984.године на Фармацеутском факултету у Београду, под називом “Проучавање стабилности и могућности стабилизације пепсина у фармацеутским препаратима”. У РО Галеника Институт, стекла је звање истраживач-сарадник, 1985.године. На Фармацеутски факултет примљена је 1.02.1989.године на радно место асистента у Институту за фармацеутску технологију и козметологију. 
Докторску дисертацију под називом:

»The pharmaceutical technological cyclodextrin solid dispersions and tablets« jeinvestigation of paracetamol/ одбранила 1997. Године на Albert Szent-Gyorgy Medical University (ASGMU), у Сегедину, Мађарска. Докторска диплома је нострификована 1997.године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

За доцента на предмету Организација здравствене делатности, изабрана је 1998.године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, а 2003.године је изабрана за ванредног професора на предмету Организација фармацеутске делатности (ужа научна област фармацеутски менаџмент) на истом факултету.

Редовни професор Фармацеутског факултета у Београду, обавезних предмета: Увод у фармацију, Фармацеутска пракса, Фармацеутско законодавство и етика, Основе фармацеутског менеџмента , Основе здравственог менаџмента; и изборних: Фармацеутски маркетинг, Управљање снабдевањем лекова; Руководилац је последипломских академских специјалистичких студија Фармација И – модул: Фармацеутски менаџмент и маркетинг; руководилац докторских академских студија фармацеутских наука, модул: Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе; гостујући наставник Медицинског факултета –одсек фармација у Бања Луци, предмети:Организација фармацеутске делатности, и Основи индустријске фармације и козметологија;

Кључне квалификације: политика лекова; здравствени и фармацеутски системи; социјална фармација; регулатива (фармација и здравство), QМС у фармацији; проверивач у организацијама фармацеутске делатности (ДПП,ДДП,ДЛПДКПДАП); менаџмент пројектима (развој лекова; јавно здравље); маркетинг (ИЦТ платформа).

Регистровани је оцењивач Система квалитета код Савезног завода за стандардизацију од 1996 за подручја фармацеутске индустрије, хемијске индустрије, развоја и научних институција. Од 2004 године је оцењивач и од 2006.године водечи оцењивач регистрован код СИQ (Словеначки Институт за квалитет), као и водечи оцењивач за системе QМС у регистрационој шеми ИРЦА (Лондон).

У пероду од 1980-1990. учествовала је у пројектима Републичке Заједнице Науке (РЗН) Србије који су реализовани у ИНСТИТУТУ ГАЛЕНИКЕ, као сарадник и као руководилац теме. Назив теме којом је руководила је: “ Лековито и ароматично биље и остали биолошки извори као индустријска сировина”. Од 1991-2000. учествовала је као сарадник у пројектима Министраства за науку и технологију Републике Србије у оквиру Фармацеутског факултета. У периоду од 1991-1995.год у пројекту под називом” Фармацеутско технолошка и биофармацеутска истраживања орално апликованих лековитих облика”; а од 1996-2000.год у пројекту под називом “ Фармацеутско технолошка и биофармацеутска истраживања локално апликованих лековитих облика “.

Током 1988.год. боравила је 3 месеца на Фармацеутском факултету у Тубингену (Немачка), на катедри за Фармацеутску технологију у оквиру студијског боравка који је финансирала РЗН Србије. У периоду од 1998-2004 радила је као консултант за RhomPharma polimer (Darmstadt, Germany) и Driam (Fridrihshafen, Germany), а од 2006 је консултант фармацеутској компанији Actavis.

Тридесет-једногодишње бављење научно-истраживачким и развојним пословима у областима фармацеутске технологије, индустријске фармације, организације фармацеутске делатности, резултирало је бројним радовима, сопштењима, елаборатима и примењеним техничко-технолошким решењима, чији се списак наводи.
Четири интернационална пројекта (ИТ у фарма-бизнису; ПЦТ, евалуација националне политике лекова, ТЕМПУСпројекат ПQПхарм, ПЦНЕ); многи консултантски извештаји и услуге за међународне и домаће агенције – компаније; директор и члан борда НВО – ГЕПС; члан борда директора ЈУСК-а (Јединствено удружење Србије за квалитет).

2007. године учествовала у пројекту: HTP – Analysis of policy situation for the pharmaceutical sector, and recommendation on the development of process for the comprenhesive national policy in Serbia, donatorSZO (World Health Organization), носилац посла Фармацеутски факултет.

2008. године GFATM Project, Министарство здравља Србије под називом: “Scaling up the National HIV/AIDSResponse by Decentralizing the Delivery of Key Services” у тиму за Antiretroviral treatment and monitoring, Review and technical assistance for improvement drug and tests procurement in Serbia; Workshop of Health Managers at the Clinics providing ART on skills for planning, ordering and procuring drugs and kits.

2006-2007. и 2008-2009 године руководила пројектом “ Промоција здравља и превенција болести жена Србије кроз фармацеутску праксу“
2012- сарадник на пројекту МНТ “Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини” (бр. 41012

Руководлац је Центра за развој фармацеутске праксе Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Чланство у радним групама и комисијама:

 • Фармацеутско друштво Србије;
 • Међународно удружење фармацеута – ФИП (Секција за индустријску фармацију до 2001, Секција за апотеке од 2001, Академска секција од 2004),
 • Фармацеутска комора Србије (добровољни члан);
 • ИСПОР-Интернатионал Социетy оф Пхармацоецономy анд Оутхцомес Ресеарцх (ЦЕЕ боард);
 • ПЦНЕ – Европска мрежа за фармацеутски здравствену заштиту (Pharmaceutical care network Europe)
 • ЈУСК (Јединствено Удружење Србије за квалитет и стандардизацију) члан борда, и председништва НТКФармација.

Истраживачки интерес: Фармацеутски менаџмент, Фармацеутска пракса, Социјална фармација, Фармакоепидемиологија, Квалитет у фармацији и здравственој заштити, Фармацеутска технологија

Награде:
1998. Награда “ИЦН Галеника” за докторску дисертацију из области фармације

Језици: енглески
  • Petrić, M., Tasić, Lj, Sukljevic . Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Usage and Gastrointestinal Outcomes in the Republic of Serbia. Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, 2009, Vol. 23, No. 1 : Pages 40-47
  • Tadić I, Tasić Lj, Đorđević B, Kundaković T, Rakić M, Bogavac-Stanojević N. Analysis of the consumption of dietary supplements for weight loss. Vojnosanit Pregl. 2010;67(10):831-8.
  • Pejović G, Filipović Ј, Tasić LЈ. How to remove barriers to medicines trade in emerging economies: the role of medicines regulatory authority in Serbia. Accredit Qual Assur. 2011; 16: 253-261.
  • Tadic I, Stеvanovic D, Tasic LЈ, Vujasinovic-Stupar N. Development of a Short Version of the Osteoporosis Knowledge Assessment Tool. Women& Health 2012; 52:18-31.
  • Tadic I, Vujasinovic Stupar N, Tasic L, Stevanovic D, Dimic A, Stamenkovic B, Stojanovic S, Milenkovic S. Validation of the osteoporosis quality of life questionnaire QUALEFFO-41 for the Serbian population. Health Qual Life Outcomes. 2012;18;10(1):74-85.
  • Lakić D, Tasić Lj, Kos M, Petrova G, Stoimenova A, Krajnović D. Pharmacy network and access to medicines in selected eastern European countries: comparative analysis. Croat Med Ј. 2012;15;53(1):53-59.
  • Savić,I., Marinković, V., Tasić, Lj., Krajnović,D. and Savić, I. From experimental design to quality by design in pharmaceutical legislation. Accredit quality assur. 2012; 17: 627–633.
  • Ilic N, Savic S, Siegel E, Atkinson K, Tasic Lj. Examination of the regulatory frameworks applicable to biologic drugs (including stem cells and their progeny) in Europe, USA and Australia: a method of manual documentary analysis (Part I). Stem Cells Transl Med. 2012; 12:898-908.
  • Ilic N, Savic S, Siegel E, Atkinson K, Tasic Lj. Examination of the regulatory frameworks applicable to biologic drugs (including stem cells and their progeny) in Europe, USA and Australia: a method of software documentary analysis (Part II). Stem Cells Transl Med. 2012; 12:909:920.
  • Marinković V, Sibalija T, Majstorović V, Tasić Lj. Impact analysis of the implemented quality management system on business performances in pharmaceutical-chemical industry in Serbi. Hem. Ind., 2013, 67 (3):535-546.
  • Odalovic M, Vezmar Kovacevic S, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Drug use before and during pregnancy in Serbia. Int J Clin Pharm 2012; 34(5): 719-727
  • Odalovic M, Vezmar Kovacevic S, Nordeng H, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Predictors of the use of medications before and during pregnancy. Int J Clin Pharm 2013; 35(3): 408-416
  • Bekčić S, Kelečević N, Marinković V, Tasić Lj, Krajnović D. Approach to the Integration of Management Systems in a Pharmaceutical Organization. Indian J of Pharm Educ. 2013; 47(3):19-25.
  • Marinkovic V, Kostic E, Tasic Lj, Majstorovic V. Conceptual Model of Outsorsing Process in Pharmaceutical Supply Chain. Indian J Pharm Educ. 2013; 47(1): 55-61.
  • Lakic D, Tasic Lj, Kos M. Economic burden of cardiovascular diseases in Serbia.Vojnosanit Pregl. 2014; 71(2):137-43.
  • Tadic I, Tasic Lj, Vujasinovic-Stupar N, Ilic K, Stevanovic D. New Drugs for Osteoporosis Therapy: A Review of the Clinical Trials Phase 2 and 3 Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš 2014; 31(1):29-39.
  • Pejović G, Filipović J., Tasić L. and Marinković V. Towards medicines regulatory authorities’ quality performance improvement: value for public health. Int J Health Plann Mgmt (2014) DOI: 10.1002/hpm.2265
  • Hodi K, Tasic Lj, Kata M, Selmeczi B, Јovanovic M, Djuric Z. Morphological study of products containing -cyclodextrin. Starch/Stärke 1991;43:186-190.
  • Tasic Lj, Јovanović MD, Djurić ZR. The influence of  cyclodextrin on the solubility and dissolution rate of Paracetamol solid dispersions Ј Pharm Pharmacol 1992; 44: 52-56.
  • Јovanovic M, Јokic D, Djuric Z, Tasic Lj, Јovicic G. Preparation and preliminary evaluation of sustained-release acetylsalicylic acid tablets. Pharmazie 1990; 45: 869-870.
  • Tasic Lj, Djuric Z, Јovanovic M. The influence of compression force on the physical characteristics of Paracetamol tablets. Pharmazie 1991; 45: 226-227.
  • Lj.Tasić, A.Galetin and Ј.Marjanović: The influence of diluents on the physical characteristics of Paracetamol tablets. Pharmazie, 1993; 48: 865-866.
  • L. Nikolić, Tasic Lj, M.Јovanović and Z.Djurić: The effect of selected direct compression excipients on the stability of Acetylsalycilic acid tablets. Pharm Ind. 1995; 57: 958-963.
  • Tasic Lj, Pintye-Hodi K. Certain rheological behaviour of Paracetamol solid dispersion powders. Boll Chem Farm 1996; 135: 401-408.
  • Tasic Lj, Pintye-Hodi K, Szabo-Revesz P. Evaluation of Compression behaviour of Paracetamol tablet produced by dispersion in -cyclodextrin: I Scanning electron microscopic study of tablets. Ј Incl Phenom 1997; 28: 299-314.
  • Tasic Lj, Pintye-Hodi K, Szabo-Revesz P. Evaluation of Compression behaviour of Paracetamol tablet produced with -cyclodextrin dispersions: II Energy distribution study of tablets. Drug Dev Ind Pharm 1997; 23:1153-1159.
  • Milić Ј, Rajić D, Tasic Lj, Đurić S, Kasa P, Pintye-Hodi K. Ethodolac and Solid Dispersion with b-cyclodextrin, Drug Dev Ind Pharm 1997; 23(11): 1123-1129.
  • Tasic Lj, Pintye-Hodi K, Stupar M, Kasa P, Szabo-Revesz P. Compression study of Paracetamol solid dispesion tablet, Pharmazie 1998; 53: 206-207.
  • Tasic Lj, Milić Ј, Stupar M. Cyclodextrins a new materials for drug disposition. Archive of Oncology 1998; 6(3): 125-129.
  • Cvetkovski A, Bettini R, Tasic Lj, Stupar M, Casini I, Giordano F. Thermal properties of binary mixtures of -cyclodextrin with carbamazepine polymorphs, Ј Term Anal Cal 2002; 68: 669-678.
  • Bajdik Ј, Pintye-Hódi K, Planinsek O, Tüske Z, Tasic L, Regdon G Јr, Srcic S, Eros I. Surface treatment of indomethacin agglomerates with eudragit. Drug Dev Ind Pharm 2004; 30(4):381-388.