Др сц. Јела Милић

Др сц. Јела Милић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-369
Факс: +381 11 3972-840
Email: jela.milic@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Јела Милић је дипломирала 1975. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1979. на Фармацеутском факултету у Београду и докторирала 1987. године на Фармацеутском факултету у Сарајеву.

У звање редовног професора за предмет фармацеутска технологија изабрана је 2003. године. Др Јела Милић учествује у настави за студенте додипломских и докторских студија из фармацеутске технологије и козметологије. Професор је по позиву, на Одсјеку за Фармацију на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Области научноистраживачког рада Јеле Милић су преформулација и формулација фармацеутских облика / „носача„ лековитих супстанци, за различите путеве примене. Из ових области објавила је преко 130 радова и саопштења (35 радова у међународним часописима). Коаутор је два рада објављена у монографијама међународног значаја и два поглавља у монографији националног значаја. Коаутор је једног уџбеника из фармацеутске технологије, једног приручника за практичну наставу и три стручна приручника, националног значаја. Сарадник је на два пројекта, из области основних истраживања и технолошког развоја, код Министарства науке Републике Србије.

У оквиру стручних активности, Јела Милић је члан Комисије за стављање у промет хуманих лекова Агенције за лекове и медицинска средства Србије (2005-).

Истраживачки интерес: Преформулација и формулација фармацеутских облика /потенцијалних „носача„ лековитих супстанци за различите путеве примене.

Језици: енглески, француски
    • Krajišnik D, Daković A, Milojević M, Malenović A, Kragović M, Bajuk Bogdanović D, Dondur V, Milić J. Properties of diclofenac sodium sorption onto natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, 83 (1), 165-172.
    • Calija B, Cekic N, Savic S, Krajisnik D, Daniels R, Milic J. An investigation of formulation factors affecting feasibility of alginate-chitosan microparticles for oral delivery of naproxen, Archives of Pharmaceutical Research 2011; 34 (6): 919-929
    • Krajišnik D, Milić J. Polimer-stabilized emulsion systems : structural characteristics and physical stability evaluation; Drug Development and Industrial Pharmacy 2003; 29: 701 -711
    • Simovic S, Tamburic S., Milic-Askrabic J, Rajic D. An investigation into interactions between polyacrylic polymers and non-ionic surfactant: an emulsion preformulation study, International Journal of Pharmaceutics 1999; 184: 207-217
    • Milić-Aškrabić J, Rajić D S, Tasić Lj, Djurić S, Kàsa P, Pinty-Hòdi K. Etodolac and Solid Dispersion with beta-cyclodextrin, Drug Development and Industrial Pharmacy 1997; 23: 1123-1129