Др сц. Гордана Вулета

Dr sc. Gordana Vuleta

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б007
Телефон: +381 11 3951-288
Факс: +381 11 3972-840
Email: gordana.vuleta@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Гордана Вулета је дипломирала 1974. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1978. и докторирала 1983. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Др сц Гордана Вулета учествује у реализацији наставе на дипломским и последипломским студијама у звању редовног професора у Институту за фармацеутску технологију и козметологију. Учествује у теоријској настави на специјалистичким академским студијама из козметологије, специјалистичким струковним студијама из фармацеутске технологије и фармацеутске информатике, докторским академским студијама из фармацеутске технологије и козметологије и као ментор или члан комисије за одбрану специјалистичких радова или докторских дисертација. Руководилац је специјалистичких, академских и докторских академских студија из козметологије.

У научно истраживачким пројектима учествује од 1975. год., као и у текућем пројекту (2005-2007) технолошког развоја Министарства науке Републике Србије (ТР 6719 Б), као сарадник.

Објавила је укупно 246 радова и саопштења, од тога 45 радова у међународним часописима и 38 у домаћим часописима. Имала је 78 саопштења на међународним и 85 на домаћим скуповима, 1 патент и 9 технолошких поступака за домаћу фармацеутску и козметичку индустрију. Одржала је преко 30 предавања на домаћим скуповима.

Један је од уредника домаћег часописа „Архив за фармацију”.

Била је председник Савета Фармацеутског факултета у Београду.

Истраживачки интерес: * Формулациона истраживања фармацеутских облика лекова; истраживања нових помоћних супстанци и носача активних супстанци за дерматолошке лекове

 • Формулациона истраживања дермокозметичких и козметичких производа; истраживања помоћних материја и савремених носача козметички активних супстанци за козметичке производе; ин витро испитивања квалитета и ефикасности козметичких и дермокозметичких производа

Награде:

 1. Диплома Фармацеутског друштва Србије у знак признања за допринос у остваривању циљева друштва, 15. јун 2006.
 2. Захвалница Академије медицинских наука српског лекарског друштва за предавање одржано на скупу ’’Ретиноиди у дерматологији’’, 23.децембар 2005.
 3. Захвалница Удружења фармацеута Војводине на учешћу и стручном доприносу симпозијиму ’’Кожа и лето’’, Палић 2006.

Језици: енглески, немачки  • Savic S, Savic M, Tamburic S, Vuleta G, Vesic S, Muller-Goymann CC. An alkylpolyglucoside surfactant as a prospective pharmaceutical excipient for topical formulations: The influence of oil polarity on the colloidal structure and hydrocortisone in vitro/in vivo permeation, European Journal of Pharmaceutical Science 2007; 30: 441-450.
  • Savic SD, Savic MM, Vesic SA, Vuleta GM, Muller-Goymann CC. Vehicles based on a sugar surfactant: Colloidal structure and its impact on in vitro/in vivo hydrocortisone permeation, International Journal of Pharmaceutics 2006; 320(1-2): 86-95.
  • Vasiljević D, Vuleta G, Primorac M. The characterization of the semi-solid w/o/w emulsions with low concentrations of the primary polymeric emulsifiers, Int J Cosm Sci 2005; 27: 81-87.
  • Savic S, Vuleta G, Daniels R, Müller-Goymann C. Colloidal microstructure of binary systems and model creams stabilized with an alkylpolyglucoside non-ionic emulsifier, Colloid and Polymer Science 2005; 283: 439-451.
  • Savić S, Tamburić S, Savić M, Milić J, Vuleta G. Vehicle- controlled effect of urea on normal and SLS-irritated skin, International Journal of Pharmaceutics 2004; 271: 269-280

Save

Save

Save