Др сц. Милена Покрајац

Dr sc. Miodrag Nedeljković

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија
Телефон
Fax
Email

 

CV


Mилена Покрајац је рођена 14.11.1948. год. у Кривој Реци, Република Србија. На Фармацеутском факултету у Београду дипломирала је 1974. год.

Магистарски рад из области фармакокинетике под насловом: “Детекција, одређивање и фармакокинетичке карактеристике лоразепама”, одбранила је марта 1978. год. Од октобра 1978. год. до децембра 1979. год. боравила је у Лондону, Велика Британија, као стипендиста Британског фонда и Републичке заједнице науке Србије. Бавила се истраживањима у области метаболизма лекова и фармакокинетике.

Докторску дисертацију из области метаболизма лекова и фармакокинетике под насловом “Аналитичке, метаболичке и фармакокинетичке студије 2-аминопропиофенона” одбранила је на Фармацеутском факултету у Београду 1980. год.

У звање доцента за предмет Фармакологија са фармакокинетиком изабрана је јуна 1982. год. 1988. год. изабрана је у звање ванредног професора, а 1993. за редовног професора за предмет Фармакокинетика. Од 2009. године је професор у пензији.

Од школске 1988/89. године била је руководилац специјализације за фармацеуте из Клиничке фармације, као и магистарских и докторских студија из Фармакокинетике.

1987. год. боравила је на Университy оф Флорида, Гаинесвилле, УСА, где је завршила специјални Универзитетски курс из клиничке фармакокинетике.

Објавила је 150 радова из области биоаналитике, метаболизма лекова, испитивања биолошке расположивости/биолошке еквивалентности лекова, фармакокинетике и клиничке фармакокинетике, од чега 56 у међународним часописима, 28 у часописима од међународног значаја, 41 у домаћим часописима, 4 у страним зборницима, 3 у домаћим зборницима, 6 поглавља у књигама страних издавача и 7 поглавља у књигама домаћих издавача.

Учествовала је на око 50 међународних и домаћих конгреса и симпозијума и има преко 100 саопштења. Била је предавач по позиву на 3 научна и 10-так стручних скупова (Конгреси, Симпозијуми).

Коаутор је 1 практикума за студенте фармације и 1 уџбеника за средњу фармацеутску школу. Аутор је уџбеника ФАРМАКОКИНЕТИКА за студенте фармације као и Приручника ФАРМАКОКИНЕТИКА за вежбе из овог предмета.

Више година учествовала је у раду Фармацеутског друштва Србије, Друштва фармаколога Србије и стручних секција (Секција за фармакоинформатику ФДС, Фармакотерапијска секција СЛД). Била је члан је Редакцијских одбора часописа: Ацта Пхармацеутица Југославица, до 1992., Архив за фармацију, Пхармаца Иугославица, Арцхивес оф Тоxицологy, Кинетицс анд Xенобиотиц Метаболисм.

Истраживачки интерес: Фармакокинетика, Метаболизам лекова, Клиничка фармакокинетика

Награде: Плакета Апотекарске установе Београд поводом 25 година рада (1997), Златна плакета поводом 60 година Фармацеутског Факултета (1999)
  • Vucicevic K, Miljkovic B, Velickovic R, Pokrajac M, Mrhar A, Grabnar I. Population Pharmacokinetic Model of Carbamazepine Derived from Routine Therapeutic Drug Monitoring Data. Ther Drug Monit 2007; 29 (6):781-788
  • Rakić A, Miljković B, Pokrajac M, Vučićević K.: High-performance liquid chromatographic method for the determination of moclobemide and its two major metabolites in human plasma. J Pharm Biomed Anal 2007; 43: 1416-1422
  • Kovačević I, Pokrajac M, Miljković B, Jovanović D, Prostran M: Comparison of liquid chromatography with fluorescence detection to liquid chromatography – mass spectrometry for the determination of fluoxetine and norfluoxetine in human plasma. J Chromatogr B 2006; 830: 372-376
  • Vučićević K, Miljković B, Pokrajac M, Petronijević M. Karakteristike populacionog farmakokinetičkog pristupa analizi podataka i njegov značaj u razvoju i primeni lekova. Arh za farm 2005; 55: 483-496
  • Miljković B, Pokrajac M, Timotijević I, Varagić V: The influence of lithium on fluvoxamine therapeutic efficacy and pharmacokinetics in depressed patients on combined fluvoxamine-lithium therapy. Int Clin Psychopharm 1997; 12: 207-212