Др сц. Зорана Јелић-Ивановић

Др сц. Зорана Јелић-Ивановић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-269
Факс: +381 11 3972-840
Email: zorana.jelic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Проф. др Зорана Јелић-Ивановић рођена је 1951. године у Дубровнику, где је завршила основну школу и гимназију. 1974. године дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду са просечном оценом 9,33. Од 1974. године ради у Институту за медицинску биохемију Фармацеутског факултета. Јануара 1978. године одбранила је магистарски рад, а јула 1984. године докторску дисертацију. 1989. године завршила је специјализацију из медицинске биохемије.

Априла 1989. године, др Зорана Јелић-Ивановић је изабрана у звање доцента, марта 1994. године у звање ванредног професора, а марта 1999. у звање редовног професора.

Од запошљавања у Институту за медицинску биохемију Фармацеутског факултета, радила је на више научних пројеката. Сада је руководилац пројекта Министарства науке Републике Србије (основна истраживања из области медицине): „Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења“ од 2006. године. До сада је објавила преко 250 научних радова: 20 радова објављених у целини у водећим часописима међународног значаја, 33 рада објављена у целини у часописима међународног значаја, 11 прегледних радова и већи број саопштења на научним скуповима у земљи и иностранству. Коаутор је три уџбеника за студенте Фармацеутског факултета. Др Зорана Јелић-Ивановић је била ментор и члан комисије за одбрану више магистарских радова и докторских дисертација. Као ментор водила је израду већег броја специјалистичких радова који се раде у оквиру специјализације из медицинске биохемије. Од 1993. године члан је комисије за полагање специјалистичког испита из медицинске биохемије, а од 2004. године члан комисије за полагање специјалистичког испита из фармакоекономије и фармацеутске легислативе.

1991. године изабрана је за продекана за наставу Фармацеутског факултета, и поново бирана на исту функцију у још два наврата, 1992 и 1994. године. 1998-2000. године вршила је дужност шефа Катедре за биохемијске предмете. Била је продекан за науку и последипломске студије у три мандата: 2001-2002, 2002-2004 и 2004-2006. године. Члан је више стручних удружења.

Истраживачки интерес: Медицинска биохемија

Језици: енглески

  • Z Jelić-Ivanović, S Spasić, N Majkić-Singh, P Todorović:> Effects of some anti-inflammatory drugs on 12 blood constituents: protocol for the study of in vivo effects of drugs. Clin. Chem., 31 (1985) 1141.
  • Z Jelić-Ivanović, V Spasojević-Kalimanovska, B Stanković, A Topić, S Spasić: Low frequency of PIM3 gene in patients with monoclonal gammopathies. Hum Hered, 1996; 46: 115.
  • N Bogavac-Stanojević, S Đurović, Z Jelić-Ivanović, V Spasojević-Kalimanovska, D Kalimanovska-Oštrić: Circulating transforming growth factor-beta1, lipoprotein(a) and cellular adhesion molecules in angiographically assessed coronary artery disease. Clin Chem Lab Med, 2003; 41(7): 893–898.
  • J Vekić, J Kotur-Stevuljević, Z Jelić-Ivanović, S Spasić, V Spasojević-Kalimanovska, A Topić, A Zeljković, A Stefanović, G Žunić. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-723.
  • N Bogavac-Stanojević, G Ivanova Petrova, Z Jelić-Ivanović, L Memon, S Spasić. Cost-effectiveness analysis in diagnosis of coronary artery disease: Choice of laboratory markers. Clin Biochem 2007; 40: 1180-1187.

Save

Save