Др сц. Славица Спасић

Др сц. Славица Спасић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-268
Фаx: +381 11 3972-840
Email: slavica.spasic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Славица Спасић је дипломирала 1969. године на Фармацеутском факултету у Београду, одбранила магистарску тезу 1973. године а докторску тезу 1981. године на истом факултету.

Специјализацију из медицинске биохемије завршила је 1986. године, а субспецијализацију из Клиничке имунохемије 2003. године.

Од 1970. године запослена је у Институту за медицинску биохемију Фармацеутског факултета, а од 1995. године је у звању редовног професора за област Медицинска биохемија. Учествовала је у извођењу практичне и теоријске наставе из више предмета на различитим облицима студија: Општа биохемија, Медицинска биохемија, Клиничка хемија, Статистика у фармацији, Биостатистика, Методологија научно-истраживачког рада итд.

Ментор је и члан комисија за одбрану већег броја дипломских радова из предмета Општа биохемија, Медицинска биохемија, Клиничка хемија и Статистика у фармацији. Ментор је већег броја специјалистичких радова из медицинске биохемије и члан комисије за полагање специјалистичког испита из исте области. Ментор две магистарске тезе из медицинске биохемије и члан више комисија за одбрану магистарских теза из области медицинске биохемије и имунохемије на Фрамацеутском факултету и биохемије на Хемијском факултету. Ментор је пет докторских дисертација из медицинске биохемије и члан више комисија за одбрану докторских дисертација из области медицинске биохемије, фармацеутске хемије и аналитике лекова на Фармацеутском факултету и из области хематологије и биохемије на Медицинском факултету.

Од 1971. године учествује на националним научним пројектима. Објавила је 70 радова у међународним часописима (са ИСИ листе), 36 радова у домаћим часописима и учествовала са 220 саопштења научним скуповима у земљи и иностранству. Аутор је седам универзитетских уџбеника.

Остале активности: Декан Фармацеутског факултета: 1991 – 1996, Продекан за финансије Фармацеутског факултета: 1987 – 1991; 2003 – 2006; Члан Научно-наставног Већа Универзитета у Београду у више наврата, Председник комисије за полагање специјалистичког испита из медицинске биохемије (специјализација према Закону о здравственој заштити).

Истраживачки интерес: Медицинска биохемија, фарктори ризика за акрдиоваскуларне болести

Језици: енглески, немачки
Save

Save