Славица Којић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за материјалне и финансијске послове
Радно место: Књиговођа основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала и фактуриста
Телефон: +381 11 3951-298
Емаил: skojic@pharmacy.bg.ac.rs