Мирјана Аризановић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-373
Емаил: mirjanaa@pharmacy.bg.ac.rs