Милица Бабић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за правне и опште послове
Радно место: Референт за радне односе
Телефон: +381 11 3951-392
Емаил: milica.babic@pharmacy.bg.ac.rs