Мила Еркић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за за општу и неорганску хемију
Радно место: спремачица
Телефон: +381 11 3951-218
Емаил: mila.erkic@pharmacy.bg.ac.rs