Марија Радисављевић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за правне и опште послове

Радно место: стручнотехнички сарадник

Телефон: +381 11 3951-392
Емаил: marija.radisavljevic@pharmacy.bg.ac.rs