Катарина Митровић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-357; +381 11 3951-289
Емаил: kmitrovic@pharmacy.bg.ac.rs