Горан Бијанић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију

Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-110; +381 11 3951-254+381 11 3951-255
Емаил: goranb@pharmacy.bg.ac.rs 

Горан Бијанић рођен је у Београду 31.12.1967. Завршио је Прву Земунску гимназију у Београду. Запослен је на Катедри за аналитичку хемију од 1996 године. Завршио је обуку Прве помоћи у организацији Црвеног крста Београда 2016. године, као и многе интерне обуке о руковању отпадом, противпожарној заштити, ДМС... Члан је бројних пописних комисија на Фармацеутском факултету. Члан је Савета Фармацеутског факултета од новембра 2018. године као представик ненаставног особља.