Дубравка Заилац

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за правне и опште послове
Радно место: шеф Одсека за правне и опште послове
Телефон: +381 11 3951-245
Емаил: dubravka.zailac@pharmacy.bg.ac.rs