Добрилка Вујадиновић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за правне и опсте послове
Радно место: Пословни секретар
Телефон: +381 11 3951-380
Емаил: dobrila.vujadinovic@pharmacy.bg.ac.rs