Јелена Ђајић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Радно место: Техничар
Телефон: 
Емаил:
jelena.djajic@pharmacy.bg.ac.rs 

    Јелена Ђајић маст. хемичар, рођена је у Београду 03.06.1988. године. Завршила средњу хемијску школу у Панчеву. На Хемијском факултету у Београду дипломирала са дипломским радом под насловом: ,,Синтеза и карактеризација азидо компекса Ни(ИИ) са кондензационим производом 2-(дифенилфосфино)бензалдехида и Жираровог Т реагенса''. На истом факултету завршила и мастер рад са темом: ,,Синтеза, карактеризација, кристалне структуре и антимикробна активност два пентагонално-бипирамидална комплекса Фе(ИИИ) са дихидразоном 2,6-диацетилпиридина и Жираровог Т реагенса. На Катедри за аналитичку хемију је запослена од 2018 године.