Мирјана Синановић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за правне и опште послове
Радно место: стручнотехнички сарадник
Телефон: +381 11 3951-392
Емаил:  mirjana.sinanovic@pharmacy.bg.ac.rs