Светлана Мићић

Farmaceutski fakultet

Радно местотехничка и административна подршка раду Катедре
Организациона јединицаКатедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Просторија
Телефон: +381 11 3951292
Факс
Email: