Милко Николовски

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Служба обезбеђења факултета
Радно место: Радник обезбеђења
Телефон: +381 11 3951-300
Email: