Миле Лукић

Организациона јединица: Одсек за одржавање објекта
Радно место: помоћник шефа Одсека за одржавање објекта-референт за противпожарну заштиту у Одсеку за одржавање објекта
Телефон: 3951-394
Email: mile.lukic@pharmacy.bg.ac.rs