Зорица Попадић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за материјалне и финансијске послове
Радно место: Шеф Одсека за материјалне и финансијске послове
Телефон: +381 11 3951-229
Емаил: zorica.popadic@pharmacy.bg.ac.rs