Весна Наноски

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-218
Емаил: vesnan@pharmacy.bg.ac.rs