Тања Ракић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Служба за библиотечке и музејске послове
Радно место: Библиотекар
Телефон: +381 11 3951-277
Email: trakic@pharmacy.bg.ac.rs