Светлана Вујичић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за наставу и студентска питања
Радно место: Референт за основне студије
Телефон: +381 11 3951-204
Email: beba@pharmacy.bg.ac.rs