Снежана Плазинић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-235
Емаил: