Др сц. Мирјана Марчетић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-351
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: mirasim@pharmacy.bg.ac.rs


Мирјана Симић је дипломирала 1999. године на Фармацеутском факултету у Београду. Последипломске студије за магистеријум из Фармакогнозије на матичном факултету уписала је школске 2000/01. године и магистрирала 2006. године. Докторске студије из Фармакогнозије уписала је школске 2006/07. године, а специјалистичке студије из лековитог биља уписала је 2007/08 године на Фармацеутском факултету у Београду.

Мр Мирјана Симић учествује у реализацији наставе дипломских студија у звању асистента у Институту за фармакогнозију.

Објавила је 17 научних публикација од чега: 3 рада у часописима међународног значаја, 4 рада саопштена на скуповима међународног значаја и 10 радова саопштених на скуповима националног значаја.

Истраживачки интерес: Идентификација састојака (етарска уља, масна уља, фенолна једињења) и испитивање фармаколошке активности (антиоксидантна, антимикробна активност) биљних екстраката и етарских уља традиционално примењиваних биљних врста.

Језици: енглески, словеначки