Др сц. Марија Јовановић

Мр фарм. – спец. Марија Јовановић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Просторија: Б306
Телефон: +381 11 3951-373
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: marijaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сц. Марија Јовановић је рођена 1983. године у Београду, где је завршила основну школу и Десету београдску гимназију. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду завршила је 2008. године са просечном оценом 9,58 (девет 58/100).

Докторску дисертацију је одбранила у јулу 2016. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Завршила је последипломску академску специјализацију Фармацеутска здравствена заштита на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 2012. године. Здравствену специјализацију Клиничка фармација уписала је 2013. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Након завршеног приправничког стажа положила је стручни испит 2010. године за дипломиране фармацеуте.

На Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију је почела да ради у октобру 2009. године, најпре као сарадник, затим асистент, а од марта 2017. године као доцент. Учествује у припреми и извођењу наставе на обавезним предметима Фармакокинетика, Клиничка фармација, као и изборног предмета Одабрана поглавља клиничке фармакокинетике.

Др сц. Марија Јовановић је испољила научно-истраживачки интерес у следећим областима: фармакометрија, популациони фармакокинетички приступ анализи података, фармакокинетика, клиничка фармакокинетика, клиничка фармација. Од 2011. године је укључена у рад пројекта под називом „Базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему” (Бр. 175023) и пројекта „Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја” (Бр. 41025) финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У оквиру 2014-2015. године је учествовала у билатералном пројекту са Словенијом (451-03- 3095/2014-09/12).

Учествовала је на већем броју скупова у организацији студената Фармацеутског факултета и изради студентских истраживачких и завршних радова. Члан је Савеза фармацеутских удружења Србије и ангажована је у оквиру активности Секције за фармацеутску здравствену заштиту.


  • Kovačević SV, Miljković B, Vučićević K, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients' needs and concerns regarding medication assessed using the structured patient-pharmacist consultation model. Patient Educ Couns. 2017 May 1. pii: S0738-3991(17)30256- 2. doi: 10.1016/j.pec.2017.05.001. [Epub ahead of print]
  • Kovačević SV, Miljković B, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, Vučićević K, de Gier JJ. Evaluation of drug-related problems in older polypharmacy primary care patients. J Eval Clin Pract. 2017 Mar 29. doi: 10.1111/jep.12737. [Epub ahead of print].
  • Jovanović М, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Erić S, Kuzmanovski I, Vučićević K, Miljković B. Application of counter-propagation artificial neural networks in prediction of topiramate concentration in patients with epilepsy. J Pharm Pharm Sci. 2015;18(5):856-862.
  • Vučićević K, Jovanović M, Golubović B, Kovačević SV, Miljković B, Martinović Z, Prostran M. Nonlinear mixed effects modelling approach in investigating phenobarbital pharmacokinetic interactions in epileptic patients. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(2):183-190.
  • Jovanović M, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Vučićević K, Miljković B. Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed effects modelling. Eur J Pharm Sci. 2013; 50:282-289.