Др сц. Лепосава Павун

Мр сц. Лепосава Павун

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, просторија 004
Телефон: +381 11 3951-292
Факс: +381 11 3972-840
Email: leposava.pavun@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Лепосава Павун рођена је 20. 5. 1966. у Ужицу где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1990. године на Факултету за физичку хемију у Београду. Магистарску тезу Испитивање комплекса гвожђе(III) и уранил-јона са фенилефрином и орципреналином одбранила је 1998. године на Факултету за физичку хемију у Београду.

Мр сц. Лепосава Павун од 1990. године ради на Фармацеутском факултету у Београду, у Институту за физичку хемију, најпре као сарадник, а затим као асистент-приправник и асистент. Учествује у реализацији практичне наставе дипломских и последипломских студија у звању асистента у Институту за физичку хемију.

Научно-истраживачка делатност усмерена је на спектрофотометријско испитивање комплексних једињења полифенола са јонима метала у равнотежном условима, као и на спектрофлуориметријско испитивање комплексних једињења флавона са јонима метала у равнотежном условима.

Објавила је 4 рада и имала 7 саопштења.

Аутор је збирке задатака: Кунтић В, Алексић М, Павун Л, Пејић Н.: Збирка задатака из физичке хемије, Издавач Л. Павун, Београд 2003.

Истраживачки интерес: Физичка хемија

Језици: енглески

    • Pavun L, Malešev D, Veselinović D.: Spectrophotometric Investigation of the Uranyl-phenilephrine system; J. Serb. Chem. Soc. 2007; 72: 799-807.
    • Pavun L, Malešev D, Veselinović D.: Termodinamičke konstante stabilnosti kompleksa Fe(III)-jona sa fenilefrinom i orciprenalinom. Arh. Farm. 2003; 53: 27-36
    • Malešev D, Veselinović D, Radović Z, Pavun L.: Spektrofotometrijsko ispitivanje kompleksa Fe(III)-orciprenalin. Arh. Farm. 1995; 3-4: 85-88.
    • Malešev D, Veselinović D, Radović Z, Pavun L.: Određivanje fenilefrina pomoću kompleksa Fe(III)- fenilefrin. Arh. Farm. 1995; 1-2: 9-13.

Save