Др сц. Душанка Станић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 302Б
Телефон: +381 11 3951-354
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: dusanka.zogovic@pharmacy.bg.ac.rs
 


Душанка Станић рођ. Зоговић рођена је 9.9.1983. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Носилац је дипломе "Вук Стефановић Караџић". Школске 2002/2003. године уписала је интегрисане академске студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду које је завршила 2009. године са просечном оценом 9.29 и тиме стекла звање дипломираног фармацеута. Државни испит положила је у априлу 2010. године. Докторске академске студије, модул Фармакологија, уписала је школске 2010/2011. године на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду запослена је од 2010. године, најпре као стручни сарадник на Катедри за физиологију, а од априла 2012. године и као асистент. Учествује у извођењу практичне наставе из предмета Физиологија 1, Физиологија 2 и Одабрана поглавља физиологије. Била је члан комисије за одбрану десетак завршних радова студената интегрисаних академских и дипломских основних студија. Коментор је три студентска научно-истраживачка рада. До сада је објавила пет радова у међународним часописима, један рад у домаћем научном часопису (М53) и има једанаест саопштења са међународних скупова, штампаних у целини. Током 2015. године, боравила је у Израелу код проф. др Davida Gurwitz-a на Sackler Медицинском факултету, Универзитета у Тел-Авиву на стручном усавршавању, учењу RT-PCR методе и анализирању дела узорака докторске дисертације. Такође је у више наврата боравила у Лабораторији за молекуларну биологију и ендокринологију др Слађане Дроњак, Институт за нуклеарне науке "Винча", Универзитет у Београду, где је савладала Western blot методу, као и код проф. др Неле Пушкаш, Катедра за хистологију, Медицинског факултета, Универзитета у Београду на обуци за извођење имунохистохемијског бојења можданог ткива.


  • Zogović D, Pešić V, Dmitrašinović G, DajakM, Plećaš B, Batinić B, Popović D, Ignjatović S. Pituitary-gonadal, pituitary-adrenocortical hormones and IL-6 levels following long-term magnesium supplementation in male students. J Med Biochem 2014;33: 291–298.
  • Pešić V, Zogović D, Spremo-Potparević B, Plećaš B. Homeostasis of iron, Arhiv za Farmaciju 2011; 61: 42-64.
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Petrović J, Bogavac-Stanojević N, Sopić M, Kotur-Stevuljević J, Ignjatović S, Pešić V. Hydrogen peroxide-induced oxidative damage in peripheral blood lymphocytes from rats chronically treated with corticosterone: The protective effect of oxytocin treatment. Chem Biol Interact. 2016 Aug 25;256:134-41.
  • Dmitrašinović G, Pešić V, Stanić D, Plećaš-Solarović B, Dajak M, Ignjatović S. ACTH, Cortisol and IL-6 Levels in Athletes following Magnesium Supplementation. J Med Biochem. 2016 Nov 2;35(4):375-384.
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Mirković D, Jovanović P, Dronjak S, Marković B, Đorđević T, Ignjatović S, Pešić V. Oxytocin in corticosterone-induced chronic stress model: Focus on adrenal gland function. Psychoneuroendocrinology. 2017 Jun;80:137-146.
  • Petrović J, Stanić D, Dmitrašinović G, Plećaš-Solarović B, Ignjatović S, Batinić B, Popović D, Pešić V. Magnesium Supplementation Diminishes Peripheral Blood Lymphocyte DNA Oxidative Damage in Athletes and Sedentary Young Man. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:2019643.


Save

Save