Др сц. Данило Стојановић

Мр сц. Данило Стојановић

Звање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за ботанику
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-306
Фаx: +381 11 3972-840
Е-маил: dancho@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Рођен је 1967. године у Сиднеју, Аустралија. Дипломирао је на Биолошком факултету Универзитета у Београду 1994. До октобра 1997. радио је као стручни сарадник за биотехнологије у предузећу Галеника у Београду.

На Фармацеутском факултету је од октобра 1997. Након одбрањене магистарске тезе 2002. године под називом “Инфраспецијска варијабилност Салвиа оффициналис Л. (Ламиацеае) у Југославији”, на Биолошком факултету, ради у звању асистента од марта 2003. на предмету Ботаника у Институту за ботанику.

Практичну наставу држи на предметима Ботаника и Лековите биљке и животна средина.

Био је члан комисија за одбрану више од 90 дипломских радова.

Аутор је “Приручника за вежбе из ботанике за студенте фармације” као и “Илустрованог ботаничког речника за студенте фармације.” Осим издања намењених студентима Фармације, објавио је и уџбеник “Економска ботаника” и “Приручник за одрживо сакупљање лековитог биља Старе Планине”

Био је члан Савета Фармацеутског факултета и комисије за квалитет наставе.

Главне области научно-истраживачког рада којима се бави су анатомија, екологија, филогеографија и заштита самониклих лековитих и ароматичних биљака.

Више година је ангажован као предавач на семинарима “Додатна настава из биологије-Екологије за наставнике и професоре биологије” на Биолошком факултету. а 2006. учествовао је у организацији и реализацији међународног пројекта ИУЦН-а “Раисинг Аwаренесс абоут Биодиверситy анд сустаинабле Цомунитy Девелопемент ин тхе Стара Планина”.

Учествовао је у 2 научно истраживачка пројекта и објавио 6 радова у међународним и 4 у домаћим научним часописима. Са 18 саопштења учествовао је на међународним и домаћим научним скуповима.

Школске 2012/2013 студенти су оценили рад асистента Данила Стојановића просечном оценом 4.71 на предмету Ботаника и 4.93 на предмету Лековите биљке и животна средина.  • Stojanović Danilo, Jančić Radiša, Lakušić Branislava, Slavkovska Violeta: Samonikle lekovite biljke Stare planine : priručnik za održivo sakupljanje. 1. izd. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije: Svetska unija za zaštitu prirode, 2007. 111 str., ilustr. ISBN 978-86-80877-20-4.
  • Jančić Radiša, Stojanović Danilo. Економска ботаника, корисне биљке и њихови производи. 1. изд. Београд: Завод за уџбенике, 2008. 396 стр., илустр. ISBN 978-86-17-15000-4.
  • Jančić Radiša, Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo: Ilustrovani botanički rečnik za studente farmacije. Beograd: Grafopan, 2009. 67 str., ilustr. ISBN 978-86-83615-21-6.
  • Aleksić, J. M., Stojanović, D., Banović, B., & Jančić, R. (2012). A Simple and Efficient DNA Isolation Method for Salvia officinalis. Biochemical genetics,50(11-12), 881-892.
  • M. Couladis, O. Tzakou, D. Stojanović, N. Mimica-Dukić, R. Jančić, (2001): The essential oil composition of Salvia argentea L.. – Flavor and Fragrance Journal Vol 16 (3): 227 – 229.
  • Maria Couladis, Olga Tzakou, Neda Mimica-Dukić, Radiša Jančić, Danilo Stojanović, (2002): Essential oil of Salvia officinalis L. from Serbia and Montenegro. – Flavor and Fragrance Journal Vol 17 (2): 119-126
  • Danilo Stojanović, Branislava Lakušić, Violeta Slavkovska, Radiša Jančić (2000): Anatomy of the multifloral sage Salvia officinalis L. subsp. multiflora Gajić (Lamiaceae). Ekologija, 5, 2, 97-103.
  • Stojanović, D., Aleksić, J., Jančić, I, Jančić, R. The indigeneity of a Mediterranean herb in the continental Balkans: A plastid-based phylogeographic survey of Salvia officinalis L. International Symposium on “Evolution of Balkan Biodiversity” Zagreb, Croatia