Др сц. Марин Јукић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 302Б
Телефон: +381 11 3951-314
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: mjukic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др. Марин Јукић рођен је 1986. године у Београду где је завршио Математичку гимназију. Дипломирао је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 2010. године са просечном оценом 9,13. Академско звање доктора медицинских наука, Марин Јукић стекао је на Институту за Физиологију и Ћелијску биологију, Медицинског факултета, Бен-Гурион Универзитета у Бер Шеви у Израелу, након одбране докторске дисертације под називом „Поремећај развоја моноаминергичких неурона је повезан са нестабилности афекта и биполарним поремећајем“ октобра 2014. године под супервизијом проф. Клода Бродског. На Медицинском факултету Бен Гурион Универзитета, Марин Јукић је био запослен као асистент од октобра 2011. до октобра 2014. Од новембра 2014. до марта 2017. године, Марин Јукић похађао је постдокторске студије на Институту за Физиологију и Фармакологију, Каролинска Института, Штокхолм, Шведска, под супервизијом проф. Магнуса Ингелман-Сундберга. На Каролинска Институту, Марин Јукић је био запослен као асистент и предавач од марта 2015. до марта 2017. године.

Др. Марин Јукић влада техникама везаним за молекуларну биологију и биохемију, понашање и фармаколошки третман експерименталних животиња, биоинформатичку анализу клиничких података и MRI слика. Фокус истраживања др. Марина Јукића су области развоја нервног система, физиологије централног нервног система, моноаминергичке неуротрансмисије, као и генетике, епидемиологије, и клиничке слике депресије и биполарног поремећаја. Др. Марин Јукић је био четири пута позвани предавач на међународним конференцијама (најмање две хиљаде регистрованих учесника на свакој од конференција). Др. Марин Јукић је ангажован на Европском колеџу за неуропсихофармакологију (ECNP) као председавајући у комитету младих научника, члан организационог комитета за научне радионица и члан научног комитета. Др. Марин Јукић је придружени експерт одсека за фармакогеномику Каролинска Института у Стокхолму и одсека за клиничку психијатрију Медицинског факултета у Бечу. Марин Јукић је придружени едитор међународног журала Drug Metabolism Reviews (М21а, ИФ:4.058). Кроз своју каријеру, др. Марин Јукић је освојио низ компетитивних награда укључујући три постер награде на ECNP годишњим састанцима 2013, 2014 и 2016 (10 од 1000 постера бивају награђени на овој интернационалној конференцији) и IBRO InEurope награду за мобилност 2017 (20 најбољих младих научника у пољу неуронаука у Европи бивају награђени сваке године).


  • Jukić MM, Opel N, Strom J, Carrillo-Roa T, Miksys S, Novalen M, Renblom A, Sim SC, Peñas-Lledó EM, Courtet P, LLerena A, Baune BT, de Quervain DJ, Papassotiropoulos A, Tyndale RF, Binder EB, Dannlowski U, Ingelman-Sundberg M.Elevated CYP2C19 expression is associated with depressive symptoms and hippocampal serotonin homeostasis impairment. Molecular Psychiatry 2017 (M21a, IF:13,314)

  • Jukić MM, Carrillo-Roa T, Bar M, Becker G, Jovanovic VM, Zega K, Binder EB, Brodski C. Abnormal development of monoaminergic neurons is implicated in mood fluctuations and bipolar disorder. Neuropsychopharmacology 2015 (M21a, IF: 7,833)
  • Jukic MM, Smith RL, Haslemo T, Molden E, Ingelman-Sundberg M. Effect of CYP2D6 genotype on exposure and efficacy of risperidone and aripiprazole: a retrospective, cohort study. Lancet Psychiatry 2019 (IF: 18,329)
  • Jukić MM, Haslemo T, Molden E, Ingelman-Sundberg M. Impact of CYP2C19 Genotype on Escitalopram Exposure and Therapeutic Failure: A Retrospective Study Based on 2,087 Patients. American Journal of Psychiatry 2018 (IF: 13,655)

Save

Save

Save

Save

Save