Др сц. Леонтина Керничан

Мр сц. Леонтина Керничан

Звање: наставник страног језика
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Кабинет за језике у објекту В
Телефон: +381 11 3951-385
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: leontina@pharmacy.bg.ac.rs


Леонтина Керничан је рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу.

Дипломирала је 1996. године на Филолошком факултету, Универзитета у Букурешту, стекавши звање филолога енглеског језика.

У периоду 1999 – 2004 ради као предавач енглеског језика на Војној академији у Београду.

Звање магистра стекла је на истом факултету 2001. године са одбрањеном магистарском тезом у домену Консалтинг и експертиза у публицистици.

Докторску тезу под насловом „Развој терминолошког корпуса фармацеутске струке и његове специфичности“ одбранила је 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Од 2004. године ради као предавач на Фармацеутском факултету у Београду. За потребе студената објавила је збирку текстова са вежбањима „Енглисх Лангуаге ин Пхармацy Працтице“ у четири издања од којих је последње издање објављено 2015. године као допуњено и измењено.

Фармацеутски речник један је од будућих пројеката.

У оквиру ваннаставних активности, активно учествује у реализацији пројеката од значаја за факултет и фармацеутску струку у својству лектора за енглески, највише при Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство. Такође, активно се бави превођењем и лектуром стручних и научних радова од домаћег и међународног значаја из делатности фармацеутске струке. У поменутом својству је 2006. године ангажована за лектора радова презентованих на 4. Конгресу фармацеута Србија, Савремена фармација – унапређење здравља и квалитета живота, за часопис Фармацеутског друштва Србије Архив, бр. 4 и 5.Истраживачки интерес: Лингвистика

Језици: енглески
 
  • Kerničan L., Tasić LJ., Pragmatism in Processing the Language for Specific Purposes. 10th International Conference: "Cognitive Modeling in Linguistics", Bečići, septembar 2008 – rad je štampan u celini u Zborniku radova, str. 183-187
  • Kerničan L., Tasić LJ. Greške u pisanju i prevođenju i prevođenju stručnih tekstova na engleskog jeziku. Međunarodna konferencija „Strani jezik struke: teorija i praksa“.31. januar – 2. februar, Beograd 2009 – rad je štampan u celini u zborniku radova, str. 698
  • Kerničan L. Reflectiveness in Developing English Pharmaceutical Terminology. 3. Kongres primenjene lingvistike, 31. oktobar – 1. novembar, 2009, Novi Sad, Zbornik apstrakata str. 56
  • Mićić S., Kerničan L. Readability of English Apstracts in Serbian Medical and Pharmaceutical Journals. 24. Međunarodni naučni skup: Discources and Dialogue Studies between Theory, Research Methods and Application, 20.-22. maja, 2010, Osijek (Hrvatska), Zbornik apstrakata str. 15

  • Kerničan L. Prevalence of English Health Care Terminology in Serbian and Romanic Professional Languages, The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education Negotiating and Constructing European Identities across Languages and Cultures, str. 115, Vršac, Srbija, 29. septembar - 1. oktobar 2011, Zbornik apstrakata, str. 36
  • Kerničan L. How to Reach the Concept of European Integration in LSP Teaching at the University of Belgrade – Faculty of Pharmacy. “Comparativism, Identity, Communication (CIC2011)” – 4th International Conference, Krajova (Rumunija), 21.-22. oktobra, 2011 – rad je štampan u celini u Zborniku radova: 409-417.
  • Kerničan L., Živanović D. Psychological and Semantic Reflections in the Professional Communication of Pharmacists and Physicians with Patients, 14th Days of Bioethics, International Scientific Conference «The Language of Medicine – from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication«. Medicinski fakultet – Univerzitet u Rijeci, Hrvatska, 10.-11. maj, 2012, Zbornik apstrakata, str. 69
  • Kerničan L., Živanović D. Pragmatic Aspects of Communication in View of the Sensibility of Intentational Approaches in Humanistic Sciences. International Conference – Faculty of Letters and Foreign Languages, Hyperion Univesity, Bukurešt (Rumunija), 6.-7. jun 2012, Zbornik apstrakata, str. 141
  • Kerničan L. Pharmaceutical Terminology with Typology in the History of Developing Pharmaceutical Practice. 12th International Conference: Language, Literature and Cultural Policies – Reality: An Open Window to Doubt. 3.-5. oktobra, 2013. Krajova (Rumunija), Zbornik apstrakata: 18
  • Krajnović D., Milošević Georgiev A., Crnjanski T., Manojlović J., Rakić V., Kerničan L. A Pilot Study of Pharmacy Students' Perceptions Regarding Ethical Values, Conscientious and Religious Objections. UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law. Napulj, Italija, 19.-21. novembra 2013:174.