Др сц. Бранкица Филипић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Просторија: А005
Телефон: +381 11 3951-207
Факс: +381 11 3974 349
Емаил: brankicaf@pharmacy.bg.ac.rsCV                                                                                                                     

    


Бранкица Филипић рођена је 02.11.1982. у Лозници. Дипломирала је 2007. године на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду. Докторске академске студије, модул Фармацеутска микробиологија, уписала је школске 2008/2009. године на Фармацеутском факултету у Београду, а докторску дисертацију под називом „Функционална карактеризација ЦмбТ транспортера одговорног за вишеструке резистенције на структурно различите супстрате у соју Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363“ одбранила 2013. године.

Од фебруара 2008. године запослена је као сарадник у настави на Катедри за микробиологију и имунологију, а 2009. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Микробиологија са имунологијом и имунохемијом. Учествује у извођењу практичне наставе на основним студијама из Микробиологије и изборних предмета Одабрана поглавља микробиологије и Лабораторијска микробиологија.

Експериментални део докторске дисертације урадила је у Лабораторији за молекуларну генетику индустријских микроорганизама, Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитета у Београду. Сарадник је на пројекту основних истраживања „Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих са подручја Западног Балкана“ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2014 (број пројекта: 173019).

Аутор је и коаутор 6 објављених радова у часописима међународног значаја, као и 4 саопштења са научних скупова. У циљу стручног усавршавања боравила је на Катедри за биолошке науке, Универзитета у Калгарију, Алберта, Канада. Члан је Удружења микробиолога Србије.


  • B. Filipic, K. Nikolic, S. Filipic, B. Jovcic, D. Agbaba, J. Antic Stankovic, M. Kojic, N. Golic (2014): Identifying the CmbT substrates specificity by using a quantitative structure-activity relationship (QSAR) study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 45(3): 764-771.
  • B. Jovcic, Z. Lepsanovic, J. Begovic, B. Filipic and M. Kojic (2014): Two copies of bla NDM-1 gene are present in NDM-1 producing Pseudomonas aeruginosa isolates from Serbia. Antonie Van Leeuwenhoek, 105(3): 613-618.
  • B. Filipic, N. Golic, B. Jovcic, M. Tolinacki, D. C. Bay, R. J. Turner, J. Antic-Stankovic, M. Kojic and L. Topisirovic (2013): The cmbT gene encodes a novel major facilitator multidrug resistance transporter in Lactococcus lactis. Research in Microbiology, 164(1): 46-54.
  • B. Filipic, B. Jovcic, G. Uzelac, M. Miljkovic, J. Antic-Stankovic, L. Topisirovic and N. Golic (2013): Over-expressed CmbT multidrug resistance transporter improves the fitness of Lactococcus lactis. Genetika, 45(1): 197-206.
  • G. Veinovic, B. Filipic and J. Stankovic (2013): Isolation, cultivation, and in vitro susceptibility testing of Borrelia burgdorferi sensu lato: a review. Archives of Biological Sciences, 65(2): 533-547.
  • J. Lukic, I. Strahinic, B. Jovcic, B. Filipic, L. Topisirovic, M. Kojic and J. Begovic (2012): Different roles of lactococcal aggregationfactor and mucin binding protein in adhesion to gastrointestinal mucosa. Applied and environmental microbiology, 78(22): 7993-8000.