Др сц. Бранка Дражић

Dr sc. Branka Dražić

Звање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Просторија: 004
Телефон:+381 113951220
Факс: +381 11 3972-840
Email: bdrazic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Бранка Дражић је дипломирала 1996. године на Хемијском факултету у Београду. Магистрирала је 2003. године на Хемијском факултету у Београду и докторирала 2011. године на истом факултету.

У периоду од 1998. године до 2000. године била је запослена као стручни сарадник на Катедри за аналитичку хемију Хемијског факултета у Београду. Од 2000. године запослена је на Катедри за Општу и неорганску хемију на Фармацеутском факултету.

Др Бранка Дражић учествује у припреми и реализацији практичне наставе интегрисаних академских студија на Катедри за Општу и неорганску хемију. Била је члан у 170 комисија за одбрану дипломских/завршних радова.

Научно-истраживачки интерес испољила је у следећим областима: равнотеже у воденим системима фармаколошки активних супстанци; корелација структуре и реактивности; равнотеже у растворима комплексних једињења.

Објавила је укупно 12 радова и саопштења.

    • B. Dražić,S. Grgurić-Šipka, I. Ivanović, Ž. Tešić, G. Popović. Acid-base equilibria of the aqua adducts of Ru(II) arene complexes with functionalized pyridines, Journal of the Iranian Chemical Society (2012) 9, 7-12
    • Dražić Branka, Popović Gordana, Jelić Ratomir, Sladić Dušan, Mitić Dragana, Anđelković Katarina, Tešić Živoslav, Acid-base equilibria of the Zn(II) and Fe(III) complexes with condensation products of 2-acetylpyridine and the dihydrazide of oxalic and malonic acid Journal of the Serbian Chemical Society (2009) 74, 269-277.
    • L. Pfendt, B. Dražić, G. Popović, B. Drakulić, Ž. Vitnik, I. Juranić, Determination of all pKa values of some di- and tricarboxylic unsaturated and epoxi acids and their polilinear correlation with the carboxylic group atomic charge, Journal of Chemical Research (S) (2003) 247-248; Journal of Chemical Research (M) (2003) 0501-0514.