Др сц. Милош Петковић

Dipl. farm Miloš Petković

Звање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Просторија: А100
Телефон: +381 11 3951235
Фаx:
Email: petkovicmilos1@yahoo.com milosp@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Милош Петковић је рођен 4.12.1980. године у Београду, где је завршио основну школу и 12. Београдску гимназију. Уписао је Хемијски факултет у Београду школске 1999/00 године, на коме је дипломирао 2005. године на Катедри за Органску хемију (ментори проф. др Слободан Милосављевић и ван. проф. др Веле Тесевић).

Мастер студије је уписао 2006/07 године, а 2008. године је завршио и одбранио мастер рад под називом „Примена паладијумом катализованих реакција у синтези аминохинолина” из кога су проистекли један научни рад и једно саопштење. Рад је урађен у сарадњи Катедре за органску хемију Хемијског факултета у Београду и Катедре за органску хемију Фармацеутског факултета у Београду (ментори проф. др Владимир Павловић и проф. др Владимир Савић).

Исте године је започео експериментални део докторске дисертације у области органских синтеза. Ужа област интересовања је хемија π-алил паладијума у циљу синтезе природних производа. До 2012. године из ове области је објавио три рада у међународним часописима и имао два саопштења на домаћим скуповима.

Од 2007. године је сарадник у настави на Катедри за органску хемију Фармацеутског факултета у Београду. У звање асистента изабран је 2009 године. Учествује у реализацији практичне и консултативне наставе на обавезним предметима Органска хемија И (МФ), Органска хемија ИИ (МФ), Биоорганска хемија (МФ-МБ) и Органска хемија (МФ-МБ), као и на изборном предмету Практикум из органске хемије (МФ). У студентским анкетама у току 2007-2013 године оцењен је просечним оценама већим од 4,90/5,00. Члан је комисија за одбрану дипломских радова и ментор студентских научних пројеката у сарадњи са ЦНИРС-ом. Учествује у извођењу припремне наставе за упис на факултет.

Коаутор је практикума из органске хемије (за студенте Фармацеутског факултета).

Објавио је укупно 5 радова у медјународним часописима и 3 саопштења на домаћим скуповима.


  • S. Husinec, R. Marković, V. Nasufović, M. Petković, V. Savić, A base promoted cyclization of N-propargylaminopyridines. Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine derivatives, Org. Lett., 2011, 13(9),2286.

  • S. Husinec, M. Jadranin, R. Marković, M. Petković, V. Savić, N. Todorović, Palladium-   catalysed synthesis of allyl acetates from allenes, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 4066.

  • S. Husinec, M. Petković, V. Savić, M. Simić, Synthesis of allyl acetates via palladium-   catalysed functionalisation of allenes and 1,3-dienes, Synthesis, 2012, 44, 399

  • V. Pavlović, M. Petković, S. Popović, V. Savić, Synthesis of 4-aryl-2-aminopyridine derivates and related compounds, Synth. Commun., 2009, 39, 4249.

  • N. Stanković, V. Radulović, M. Petković, I. Vučković, M. Jadranin, J. Nikodinović-Runić, B. Vasiljević, Streptomyces sp. JS520 produces exceptionally high quantities of undecylprodigiosin with antibacterial, antioxidative and UV-protective properties, Appl. Microbiol. Biotechnol., 2012, 96(5), 1217.