Др сц. Предраг Јовановић

Predrag Jovanović

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Просторија: А100
Телефон: +381 11 3951235
Фаx:
Email:predragjovands@gmail.com, predragj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Предраг Јовановић је рођен 23.2.1985. године у Ужицу, где је завршио основну, а затим и средњу Медицинску школу. Уписао је Хемијски факултет у Београду школске 2004/05. године, на коме је дипломирао 2008. године. Добитник дипломе за најбољег студента који је дипломирао на смеру школске 2007/08, као и интернационалне награде за високе перформансе на студијама, у конкуренцији студената хемије у Србији.

Докторске студије је уписао 2008/09 када је радио на изоловању и карактеризацији једињења из биљака, и одређивању њихове активности. Експериментални рад за докторску дисертацију ради у области органских синтеза. Уже области су органокатализа, синтеза природних производа и одређивање њихове активности.

Од 2010. године је сарадник у настави на Катедри за органску хемију Фармацеутског факултета у Београду. У звање асистента изабран је 2012. године. Учествује у реализацији практичне и консултативне наставе на обавезним предметима Органска хемија И (МФ), Органска хемија ИИ (МФ), Биоорганска хемија (МФ-МБ), Органска хемија (МФ-МБ), као и на изборном предмету Практикум из органске хемије. У студентским анкетама у току 2010-2013 године оцењен је просечним оценама већим од 4,58/5,00. Члан је комисија за одбрану дипломских радова.

Објавио је укупно два рада у међународним часописима и једно саопштење на домаћем скупу.


  • Miroslav M. Novaković, Snežana M. Stevanović, Stanislava Z. Gorjanović, Predrag M. Jovanović, Vele V. Tešević, Miodrag A. Jankoviđ, i Desanka Ž. Sušnjević, Changes of Hydrogen Peroxide and Radical-Scavenging Activity of Raspberry during Osmotic, Convective, and Freeze-Drying, Journal of Food Science, 2011, 76, 4.

  • Tanja Narančić, Jelena Radivojević, Predrag Jovanović, Đorđe Francuski, Miljan Bigović, Veselin Maslak, Vladimir Savić, Branka Vasiljević, Kevin E. O’Connor, Јасмина Никодиновић-Рунић, Highly efficient Michael-type addition of acetaldehyde to β-nitrostyrenes by whole resting cells of Escherichia coli expressing 4-oxalocrotonate tautomerase, Bioresource Technology 2013, 142, 462-468.

  • Предраг М. Јовановић, Бранка М. Ивковић, Владимир Савић, Цристина Сутеу, Веле В. Тешевић, Зорана Токић Вујошевић, Полисупституисани деривати пиролидина у органокатализи, 50 Саветовање Срппског хемијског друштва, Београд 2012.