Др сц. Милица Лукић

Dipl. farm. Milica Lukić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Сала 301, кула Б
Telefon: +381 11 3951 369
Fax: +381 11 3972-840
Email: mlukic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Доц др.Милица Лукић дипломирала је 2004. на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету. Докторске академске студије из Козметологије у Београду уписала је школске 2007/08. године, а 2014. год. успешно је одбранила докторску дисертацију под називом „Формулациона истраживања дермокозметичких емулзија за влажење коже: концепт упоредне реолошке, текстурне и сензорне процене“.

Након дипломирања и завршеног једногодишњег стажа на Војномедицинској Академији положила је стручни испит и радила у апотеци.

На Катедри за фармацеутску технологију и козметологију на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету запослена је од 2007. године у звањима: сарадник у настави (2007-2009. год), асистент (2009-2016. год) за ужу научну област Фармацеутска технологија и доцент (2016-сада) за ужу научну област Козметологија.

На Катедри за фармацеутску технологију и козметологију учествује у извођењу и организацији практичне наставе у оквиру интегрисаних академских студија на предметима Фармацеутска технологија И, Фармацеутска технологија ИИ, Козметологија и Основи фармацеутске биотехнологије, као и специјалистичких академских студија из Козметологије, односно теоријске наставе у оквиру интегрисаних академских студија на предмету Козметологија и специјалистичких академских студија из Козметологије.

Од 2008 до краја 2010. године доц др. Милица Лукић учествује, као сарадник на пројекту технолошког развоја под називом „Развој и карактеризација колоидних носача за антиинфламаторне лекове“ (ТР-19058), а од 2011. године на пројекту технолошког развоја „Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију“ (ТР-34031) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У периоду од 2015-2016 учествује као сарадник у билатералном пројекту између Републике Србије и Савезне Републике Немачке под називом "Формулација микро-, нано- и емулзионих система без сурфактанта за слабо растворне лекове: развој и оптимизација еx виво и ин виво метода процене" (број решења 451-03-01766/2014-09/2).

Део свог истраживачког рада спровела је на Институту за фармацеутску технологију Еберхард Карлс Универзитета у Тибингену кроз истраживачку посету коју је реализовала 2011. године.

Њен истраживачки интерес базиран је на истраживању и развоју дермокозметичких емулзионих носача (њихова физичко-хемијска и ин виво карактеризација), у оквиру чега ради на карактеризацији савремених биокомпатибилних и биоразградивих материјала, успостављању односа између инструменталних мерења и хумане процене, истраживањима примене постојећих техника у новим областима. Посебан аспект у њеном раду представљају (и) испитивања сензорних особина козметичких производа и (ии) испитивања ефикасности и безбедности дерматолошких и козметичких препарата применом метода биоинжењеринга коже.

Као резултат досадашњег научноистраживачког рада, доц. др Милица Лукић је до сада била аутор или коаутор 70 радова, саопштења и техничких решења. Рецензент је у међународним и стручним часописима Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Critical Reviews in Biotechnology i Household and Personal Care Today.  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Dokic LJ, Savic S. Effect of small change in oil phase composition on rheological and textural properties of w/o emulsion. Journal of Texture Studies 44 (2013) 34–44; doi:10.1111/j.1745-4603.2012.00363.x
  • Jaksic I, Lukic M, Malenovic A, Reichl S, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Daniels R, Savic S. Compounding of a topical drug with prospective natural surfactant-stabilized pharmaceutical bases: physicochemical and in vitro/in vivo characterization. A ketoprofen case study. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 80(1) (2012) 164-175; doi:10.1016/j.ejpb.2011.09.001
  • Pantelic I, Lukic M, Markovic B, Lusiana, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Milic J, Daniels R, Savic S. Development of a prospective isopropyl alcohol-loaded pharmaceutical base using simultaneous in vitro/in vivo characterization methods of skin performance. Drug Development and Industrial Pharmacy (in press) doi: 10.3109/03639045.2013.794827
  • Pantelic I, Lukic M, Markovic B, Daniels R, Vesic S, Vuleta G, Savic S. Effect of small changes in natural origin-based emulsion systems on hydrocortisone skin absorption and performance: a comparison of two in vivo methods. Pharmaceutical Development and Technology 2012, in press, doi: 10.3109/10837450.2012.751407
  • Lukic M, Pantelic I, Daniels R, Müller-Goyman C. C, Savic M, Savic S. Moisturizing emulsion systems based on the novel long-chain alkyl polyglucoside emulsifier: the contribution of thermoanalytical methods to the formulation development. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 111 (3) (2012): 2045-2057 doi: 10.1007/s10973-012-2263-0.
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Cekic N, Savic S. A combined approach in characterization of an effective w/o hand cream: the influence of emollient on textural, sensorial and in vivo skin performance. International Journal of Cosmetic Science 34 (2) (2012): 140-149; doi: 10.1111/j.1468-2494.2011.00693.
  • Tasic-Kostov M, Pavlovic D, Lukic M, Jaksic I, Arsic I, Savic S. Lactobionic acid as antioxidant and moisturizing active in alkyl polyglucoside-based topical emulsions: the colloidal structure, stability and efficacy evaluation. International Journal of Cosmetic Science 34 (5) (2012): 424-434
  • Savic S, Lukic M, Jaksic I, Reichl S, Tamburic S, Müller-Goymann C; An alkyl polyglucoside-mixed emulsifier as stabilizer of emulsion systems: The influence of colloidal structure on emulsions skin hydration potential; Journal of Colloid and Interface Science 358 (2011) 182–191; doi: 10.1016/j.jcis.2011.02.049
  • Tasic-Kostov M.Z, Reichl S, Lukic M.Z, Jaksic I.N, Savic S.D; Does lactobionic acid affect colloidal structure and skin moisturizing potential of the alkyl polyglucoside-based emulsion systems?; Pharmazie 66 (2011) 862-870; doi:10.1691/ph.2011.1066.
  • Tasic-Kostov M, Reichl S, Lukic M, Jaksic I, Savic S; Two alkyl polyglucoside natural surfactants varying in the chain length in stabilization of lactobionic acid containing emulsions: physicochemical characterization and in vitro irritation potential assessment; La rivista italiana delle sostanze grasse 4 (2011) 256-264.