Др сц. Марина Одаловић

Farmaceutski fakultet

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија центра за развој фармацеутске праксе
Телефон: +381 11 3951-206
Факс: +381 11 3972-840
Email: mpetric@pharmacy.bg.ac.rs, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марина Одаловић је рођена 17. 08. 1980. године у Чачку. Фармацеутски  факултет Универзитета у Београду уписала је 1999. године, а дипломирала је 2005.

Школске 2008/09. године уписала је докторске академске студије, модул „Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе“ на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду. Докторирала је 2013. године одбранивши докторску дисертацију под називом „Анализа утицаја животног стила, социо-економских фактора и здравственог стања испитаница на употребу лекова у трудноћи“.

Током последипломског школовања завршила је три академске специјализације на истом факултету (Фармацеутска здравствена заштита (2007), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива (2012) и Фармацеутски менаџмент и маркетинг (2012) и тиме стекла звање специјалисте.

Од 2007. године запослена је на Фармацеутском факултету у Београду у звању асистента за ужу научну област Социјална фармација.

У оквиру пројектног циклуса Министарства просвете и науке за период 2011-2014. ангажована је на Пројекту под називом „Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини“ , у оквиру подпројекта „Процена микробиолошких и фармаколошких параметара у оптимизацији примене антибиотика у светлу растуће резистенције“.

Активно учествује у извођењу додипломске и последипломске наставе на Фармацеутском факултету у Београду, у ван-наставним активностима студената у оквиру студентског истраживачког рада, као и у курсевима континуиране едукације.

Истраживачки интерес: фармакоепидемиологија, истраживање фармацеутске праксе

 • Tripković K, Šantrić Milićevi M, Odalovic M. Gender Differences In Predictors Of Self-Medication With Tranquillizers And Sleeping Pills: Results Of The Population-Based Study In Serbia. Zdr Varst. 2020;59(1):47-56. DOI: 10.2478/sjph-2020-0007
 • Golić A, Tasić Lj, Odalović M, Stoisavljević Šatara S, Stojaković N, Marinković V. Predictors and Motivation of Preceptors′ Interest in Precepting of Pharmacy Interns—Do We Have a Useful Questionnaire? J Contin Educ Health Prof 2020;40(3):203–206.; Published online 2020 Jul 22. doi: 10.1097/CEH.0000000000000299, Short report
 • Ceulemans M, Lupattelli A, Nordeng H, Odalovic M, Twigg M, Foulon V. Women’s Beliefs about Medicines and Adherence to Pharmacotherapy in Pregnancy: Opportunities for Community Pharmacists? Curr Pharm Des 2019;25(5):469-482. doi: 10.2174/1381612825666190321110420
 • Tripković K, Nešković A, Janković J, Odalovic M. Predictors of self-medication in Serbian adult population: cross-sectional study. Int J Clin Pharm 2018; 40(3):627-634 DOI: 10.1007/s11096-018-0624-x
 • Lupattelli A, Twigg M, Zagorodnikova K, Drozd M, Panchaud A, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Hedvig N. Self-reported perinatal depressive symptoms and postnatal symptom severity after treatment with antidepressants in pregnancy: a cross-sectional study in 12 European countries using the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Clin Epidemiol 2018; 10: 655-669. doi: 10.2147/CLEP.S156210.
 • Lakić D, Stević I, Odalović M, Vezmar-Kovačević S, Tadić I. Patients’ willingness to pay for cognitive pharmacist services in community pharmacies. Croatian Medical Journal. 2017;58(5):364-371. doi:10.3325/cmj.2017.58.364.
 • Odalović M, Milanković S, Holst L, Nordeng H, Heitmann K, Tasić Lj. Pharmacists counselling of pregnant women: Web-based, comparative study between Serbia and Norway. Midwifery 2016; Sept (40): 79–86.
 • Odalović M, Tadić I, Lakić D, Nordeng H, Lupattelly A, Tasić Lj. Translation and Factor Analysis of Structural Models of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in Pregnant and Postpartum Serbian women - Web-based Study. Women Birth 2015 (septembar); 28(3):e31-35.
 • Lupattelli A, Spigset O, Bjornsdottir I, Hameen-Anttila k, Mardby A, Panchaud A, Juraski RG, Rudolf G, Odalovic M, Drozd M, Twigg MJ, Juch H, Moretti M, Kennedy D, Rieutord A, Zagorodnikova K, Passier A, Nordeng H. Patterns And Factors Associated With Low Adherence To Psychotropic Medications During Pregnancy – A Cross-Sectional, Multinational Web-Based Study. Depress Anxiety 2015; 1-11
 • Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, Zagorodnikova K, Mårdby AC, Moretti ME, Drozd M, Panchaud A, Hämeen-Anttila K, Rieutord A, Gjergja Juraski R, Odalovic M, Kennedy D, Rudolf G, Juch H, Passier A, Björnsdóttir I, Nordeng H. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open 2014;4:2 e004365 doi:10.1136/bmjopen-2013-004365
 • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Nordeng H, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Predictors of the use of medications before and during pregnancy. Int J Clin Pharm 2013; 35(3):408-16.
 • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Drug use before and during pregnancy in Serbia. Int J Clin Pharm 2012; 34(5): 719-27.