Др сц. Маријана Ћурчић

Mr sc. Marijana Ćurčić

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, 106
Телефон: +381 11 3951-248
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: makitox@pharmacy.bg.ac.rs


Маријана Ћурчић је рођена 1972. године у Врбасу. Основну школу завршила је у Крушчићу, а средњу медицинску школу, смер фармацеутски техничар у Сомбору. На Фармацеутски факултет у Београду се уписала 1990/91. године, а дипломирала је 1998. године са просечном оценом 8,60.

У Апотекарској установи Београд обавила је приправнички стаж и 1999. године положила стручни испит.

Радила је у Апотекарској установи „Вива“ у Суботици 1999. године.

Последипломске студије из Токсиколошке хемије уписала је 1998/99. године.
На радно место сарадника у Институту за токсиколошку хемију, Фармацеутског факултета, примљена је 1999. године, а у звању асистента-приправника за предмете Токсиколошка хемија и Клиничко-токсиколошке анализе ради од 2000. године, а у звање асистента за ужу научну област Токсиколошка хемија 2009. године.

Магистарски рад под називом “Улога азот(ИИ)-оксида у неуротоксичности параквата и диквата” одбранила је 2007. године.

Маријана Ћурчић учествује у реализацији додипломске практичне наставе из предмета Токсикологија с аналитиком, Клиничко-токсиколошке анализе, Средства која изазивају зависност с аналитиком, Акутна тровања лековима с аналитиком, Екотоксикологија и Процена ризика по здравље људи на два студијска програма Интегрисаних академских студија: фармација и фармација-медицинска биохемија, као и у реализацији практичне наставе последипломских студија из Токсиколошке хемије и Токсикологије (специјалистичким, магистарским и докторским). Члан је комисија за одбрану дипломских радова.

Од 2002. Маријана Ћурчић учествује у пројектима Министарства науке и технолошког развоја, Републике Србије.

Од 2002. Маријана Ћурчић учествује у пројектима Фармацеутског истраживачког друштва “Др Јован Туцаков”.

У периоду од 2004-2011. године Маријана Ћурчић је похађала осам курсева едукације из области токсикологије у Хрватској, Немачкој, Словенији, Јапану и Шведској.

Члан је Секције за Токсиколошку хемију Фармацеутског друштва Србије, Удружења токсиколога Србије и Српског хемијског друштва.

Маријана Ћурчић је објавила укупно 64 рада и саопштења.

Истраживачки интерес: Аналитичка токсикологија; токсикологија реактивних врста азота; процена ризика.

Језици: енглески, немачки, мађарски