Др сц. Драгана Божић

Farmaceutski fakultet

Звање: Ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Просторија: А005
Телефон: +381 11 3951-207
Fax: +381 11 3974-349
Емаил: dragana.vucicevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Драгана Божић (рођена Вучићевић) је рођена 22.09.1975. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Студије на Медицинском факултету у Београду је уписала школске 1994/95. године. Током студија је била стипендиста Министарства за просвету Републике Србије и стипендиста Владе Краљевине Норвешке у школској 2000/01. год. Дипломирала је 2001. године са просечном оценом 9,77.

Током 2001/02 године је обавила општи лекарски стаж као стажер Медицинског факултета Универзитета у Београду, након чега је положила стручни испит.

Последипломске студије из Имунологије је уписала школске 2002/03. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, а експериментални део магистарског рада је обавила на Институту за медицинска истраживања ВМА током 2003-2005. године. У јуну 2007. године је одбранила магистарску тезу под називом: “Диферентовање Т лимфоцита са регулаторном активношћу у кокултури тимоцита пацова и кортикалне тимусне епителне ћелијске линије in vitro”, ментор проф. др Миодраг Чолић, Институт за медицинска истраживања ВМА и ко-ментор проф. др Марија Мостарица-Стојковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду.

У јуну 2014. године је одбранила докторску тезу под називом: „Антимикробна активност халкона и in vitro утицај на физиолошко - биохемијске карактеристике и експресију фактора вируленције метицилин-резистентних сојева Staphylococcus aureus“, ментор проф. др Марина Миленковић, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет.

У јануару 2017 године је положила специјалистички испит из здравствене специјализације Микробиологија са паразитологијом на Медицинском факултету Универзитета у Београду са одличном оценом.

Драгана Божић је запослена на Катедри за микробиологију и имунологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду од фебруара 2004. године, где је до 2015. године радила као сарадник у настави и асистент, а од 2015. године као доцент.

У досадашњем научно-истраживачком раду Драгана Божић је била аутор и коаутор већег броја радова објављених у часописима међународног значаја.

Од 2011. године ангажована је као сарадник на пројекту Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије под називом „Бактерије резистентне на антибиотике у Србији: фенотипска и генотипска карактеризација“ (број пројекта 175039).

Члан је Друштва имунолога Србије од 2004. године.


 • Cirkovic I, Pavlovic B, Bozic DD, Jotic A, Bakic Lj, Milovanovic J. Antibiofilm effects of topical corticosteroids and intranasal saline in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps depend on bacterial species and their biofilm-forming capacity. Eur Arch Otorhinolaryngol (2017) 274:1897–1903. DOI 10.1007/s00405-017-4454-6

 • Cirkovic I & Bozic DD, Draganic V, Lozo J, Beric T, Kojic M, Arsic B, Garalejic E, Djukic S, Stankovic S. Licheniocin 50.2 and Bacteriocins from Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis BGBU1-4 inhibit biofilms of coagulase negative staphylococci and Listeria monocytogenes clinical isolates. PLoS One. 2016 Dec 8;11(12):e0167995. doi: 10.1371/journal.pone.0167995.

 • Jotić A, Božić DD, Milovanović J, Pavlović B, Ješić S, Pelemiš M, Novaković M, Ćirković I. Biofilm formation on tympanostomy tubes depends on methicillin-resistant Staphylococcus aureus genetic lineage. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck 2016; 273(3): 615-620.   DOI 10.1007/s00405-015-3607-8

 • Pavlović B, Božić DD, Milovanović J, Jotić A, Djukić V, Djukić S, Konstantinović N, Ćirković I. Quantification of biofilm formation on silicone intranasal splints: An in vitro study. Acta Microbiol Immunol Hung. 2016 Sep; 63(3): 301-311.

 • Milenković M, Božić D, Slavkovska V, Lakušić B. Synergistic effect of Salvia officinalis L. essential oils and antibiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Archives of Biological Sciences 2015 (01); DOI: 10.2298/ABS141119057M

 • Božić DD, Milenković MT, Ivković BM, Larsen AR, Ćirković IB. Inhibitory effect of newly-synthesized chalcones on hemolytic activity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus.Polish Journal of Microbiology 2015; 64 (4): 379-382.

 • Božić DD, Milenković M, Ivković B, Ćirković I. Antibacterial activity of newly-synthesized chalcones and synergism with antibiotics against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Indian Journal of Medical Research 2014; 140: 130-137.

 • Božić DD, Milenković M, Ivković B, Ćirković I. Newly-synthesized chalcones-inhibition of adherence and biofilm formation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Brazilian Journal of Microbiology 2014; 45(1): 263-270.

 • Ćirković I, Knežević M, Božić DD, Rašić D, Larsen AR, Đukić S. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm formation on dacryocystorhinostomy silicone tubes depends on the genetic lineage. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2014, DOI 10.1007/s00417-014-2786-0

 • Marčetić M, Božić D, Milenković M, Malešević N, Radulović S, Kovačević N. Antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activity of young shoots of the smoke tree, Cotinus coggygria Scop. Phytotherapy Research 2013; 27(11): 1658-1663. DOI: 10.1002/ptr.4919.

 • Marcetic M, Bozic D, Milenkovic M, Lakusic B, Kovacevic N. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of different parts of Seseli rigidum. Natural Product Communications 2012; 7(8): 1091-1094.