Др сц. Јелена Векић

Dr sc. Jelena Vekić

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-269
Факс: +381 11 3972-840
Email: jelena.vekic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Јелена Векић је рођена 1978. године у Ћуприји. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, смер дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, дипломирала је фебруара 2003. године. Докторску дисертацију под називом „Физичко-хемијске карактеристике субфракција липопротеина ниске и високе густине код здравих особа и корелација са липидним и нелипидним факторима ризика за настанак атеросклерозе “ одбранила је у фебруару 2011. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Зоране Јелић-Ивановић.

Од фебруара 2003. године ради на Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета прво као сарадник у извођењу практичне наставе, а од 2007. до 2013. године као асистент за ужу научну област Медицинска биохемија. У звање доцента изабрана је 2013. године.

Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама на студијским програмима Фармација и Фармација – Медицинска биохемија.

Објавила је укупно 25 научних радова и 36 саопштења на међународним и домаћим скуповима. Према подацима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ до 2012. године радови на којима је аутор и коаутор цитирани су 76 пута, без аутоцитата. Рецензент је у више међународних научних часописа.

У периоду од 2006. до 2010. године је била сарадник на пројекту основних истраживања „Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитички и клинички аспекти”, а од 2011. године је сарадник на пројекту „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“, које финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2008. до 2011. године била је ангажована као сарадник на међународном пројекту у оквиру програма COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35); Role of oxidative stress and dyslipidemia in atherosclerosis. Од 2010. године је сарадник на међународном пројекту COST: Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation (BM0904). У току пројектног циклуса 2012-2013. године ангажована је као сарадник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније “Дијагностичка вредност нових биомаркера у раном откривању атеросклерозе код пацијената са термалним стадијумом реналне болести”.

Научно-истраживачка активност Јелене Векић заснива се на испитивању фактора ризика за појаву и развој атеросклерозе, са посебним акцентом на проучавање хетерогености и поремећаја структуре и функције липопротеина.

Члан је Биохемијског друштва Србије и Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију. Говори енглески језик.

  • Vekic J, Zeljkovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Spasic S, Videnovic-Ivanov J, Ivanisevic J, Vucinic-Mihailovic V, Gojkovic T. Distribution of low-density lipoprotein and high-density lipoprotein subclasses in patients with sarcoidosis. Arch Pathol Lab Med 2013; doi: 10.5858/arpa.2012-0299-OA.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Kalimanovska-Ostric D, Memon L, Bogavac-Stanojevic N, Topic A, Spasic S. Smaller HDL particles are associated with absence of obstructive coronary artery disease in stable angina pectoris patients. Ann Clin Biochem 2013; doi: 10.1177/0004563213499908.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasic S, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Gojkovic T, Ardalic D, Mandic-Markovic V, Cerovic N, Mikovic Z. Changes in LDL and HDL subclasses in normal pregnancy and associations with birth weight, birth length and head circumference. Matern Child Health J 2013; 556-65.
  • Vekic J, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Simic-Ogrizovic S, Dopsaj V, Spasic S. Cox proportional hazard model analysis of survival in end-stage renal disease patients with small-sized high-density lipoprotein particles. Clin Biochem 2011; 44: 635-41.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Peco-Antic A, Kostic M, Vasic D, Spasic S. Characteristics of low-density and high-density lipoprotein subclasses in pediatric renal transplant recipients. Transpl Int 2011; 24: 1094-102.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Bogavac-Stanojevic N, Gulan B, Spasic S. LDL and HDL subclasses in acute ishemic stroke: prediction of risk and short-term mortality. Atherosclerosis 2010; 210: 548-54.
  • Vekic J, Zeljkovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, Memon L, Spasic S. Small, dense LDL cholesterol and apolipoprotein B: relationship with serum lipids and LDL size. Atherosclerosis 2009; 207: 496-501.
  • Vekic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Memon L, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Spasic S. High serum uric acid and low-grade inflammation are associated with smaller LDL and HDL particles. Atherosclerosis 2009; 203: 236-42.
  • Rizzo M, Kotur-Stevuljevic J, Berneis K, Spinas G, Rini GB, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Vekic J. Atherogenic dyslipidemia and oxidative stress: a new look. Transl Res 2009; 153: 217-23.
  • Vekic J, Kotur-Stevuljevic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Topic A, Zeljkovic A, Stefanovic A, Zunic G. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-23.