Др сц. Биљана Буфан

Мр сц. Биљана БуфанЗвање: Ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А005
Телефон: +381 11 3951-207
Фаx: +381 11 3972840
Емаил: bbiljana@pharmacy.bg.ac.rs


Биљана Буфан је рођена 1976. године у Панчеву.

Медицински факултет у Београду је уписала 1995., а дипломирала 2002. године. Магистарску тезу под називом: „ Модулација диференцијације хуманих дендритичних ћелија моноцитног порекла ин витро помоћу аспирина и азот-моноксид деривата аспирина“ одбранила је 2007.г. на Медицинском факултету у Београду.

Експериментални део магистарске тезе урадила је на Институту за медицинска истраживања Војномедицинске академије у Београду под менторством проф. др М. Чолића.

На Институту за микробиологију и имунологију Фармацеутског факултета је запослена од 2004. год, а у звање асистента је изабрана 2007.г. Учествује у реализацији практичне наставе из имунологије и имунохемије на основним студијама.

У току досадашње научно-истраживачке активности учествовала је у истраживањима везаним за испитивања ефеката имуномодулаторних супстанци на функцију ћелија имунског система и на развој аутоимунских болести.

Као аутор или коаутор објавила је укупно 3 рада у целини и 2 рада која су саопштена на скупу међународног значаја, штампана у целини. Имала је и 21 саопшење на скуповима националног и међународног карактера. Аутор је Приручника за практичну наставу из имунологије и имунохемије (2007. год.).

Истраживачки интерес: имунофармакологија

Језици: енглески