Дипл. фарм. Тања Илић

Звање: асистент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б308
Телефон: +381 11 3951-365
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: tanja.ilic@pharmacy.bg.ac.rs