Др сц. Јелена Кукић-Марковић

Farmaceutski fakultet

Звање: асистент са докторатом
Организациона јединица: Катедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-351
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jelenak@pharmacy.bg.ac.rs


Јелена Кукић је дипломирала на Фармацеутском факултету у Београду 2002. год. Последипломске студије за магистеријум из Фармакогнозије на матичном факултету уписала је школске 2002/03. године. На Докторске студије из Фармакогнозије (III семестар) прешла је школске 2006/07. године. Специјалистичке студије из Лековитог биља уписала је школске 2007/08. године

Током основних студија била је носилац неколико награда и стипендија: 1999/2000. године награда Фармацеутског факултета за најбољег студента ИВ године на смеру дипломирани фармацеут; 2001/02. године стипендија Владе Краљевине Норвешке и стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка Министарства за просвету и спорт Републике Србије; од септембра 2003. до фебруара 2005. године била је стипендиста Министарства за науку и заштиту животне средине.

Као стипендиста Министарства науке од септембра 2003. до фебруара 2005. године била је ангажована на пројекту: “Испитивање лековитог потенцијала самониклих биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација” (1568). Тренутно је ангазована на пројекту Министарства науке “Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација” (143012).
Као члан Фармацеутског истраживачког друштва “Др Јован Туцаков” (ФИД) учествовала је у реализацији неколико фармакогнозијских акција (Голија 2003, Соколске планине 2004, Соко бања 2006, Тара 2007).

Тренутно је запослена као асистент у Институту за фармакогнозију Фармацеутског факултета.

Објавила је 38 научних публикација од чега: 9 радова у часописима међународног значаја, 20 радова саопштених на скуповима међународног значаја и 9 радова саопштених на скуповима националног значаја штампаних у изводима.

Истраживачки интерес: Испитивање антиоксидантне, антимикробне, антиинфламаторне и гастропротективне активности биљих и екстраката етарских уља, ХПЛЦ анализа фенолних једињења биљних екстраката.

Награде:

  • 1999-2000. године награда Фармацеутског факултета за најбољег студента ИВ године на смеру дипломирани фармацеут
  • 2001-2002. године стипендија Владе Краљевине Норвешке и стипендија Фондације за развој научног подмлатка Министарства за просвету и спорт Републике Србије
  • 2003-2005. године стипендија Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије"

Језици: енглески, немачки