Др сц. Неда Милинковић

Neda Milinković

Звање: асистент са докторатом

Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Просторија:

Телефон:+381 11 361 5631

Фаx:

Еmail: nedan@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Неда Милинковић је дипломирала 2002. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Од 2002. до 2018. била је запослена у Центру за медицинску биохемију Клиничког центра Србије у Београду, где је радила као медицински биохемичар, а од 2012. као специјалиста медицинске биохемије. Године 2014. докторирала је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Била је ангажована као хонорарни сарадник у настави на Катедри за медицинску биохемију, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет од школске 2011./2012. до 2012./2013. године. У звање Асистента за ужу научну област Медицинска биохемија изабрана је на редовној седници Изборног већа Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, одржаној 20.06.2013. године. Ангажована је у практичној настави на Интегрисаним академским студијама на предметима Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком, Лабораторијска медицина заснована на доказима, Биохемијске методе у пренаталном скринингу, Лабораторијски менаџмент и управљање квалитетом, Лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе и Лабораторијска хематологија. Члан је Комисија за одбрану завршних радова.

Од 2018. године стално је запослена као Асистент са докторатом на Катедри за медицинску биохемију Универзитет у Београду Фармацеутски факултет. Члан је Друштва медицинских биохемичара Србије (ДМБС), где учествује у спровођењу програма континуиране медицинске едукације и члан је Коморе биохемичара Србије од његовог оснивања. Од 2018. године дописни је члан Радне Групе Европског удружења за лабораторијску медицину (ЕФЛМ) за акредитацију и ИСО/ЦЕН стандарде.

Аутор је преко 40 радова и публикација објављених у истакнутим међународним и домаћим часописима и рецензент многих међународних истакнутих часописа.

  • Milinković N, Majkić-Singh N, Ignjatović S, Ležaić V, Pejanović S, Jovanović D. Correlation of bone alkaline phosphatase and iPTH with some basic biochemical markers in predialysis and dialysis patients. Clin Lab 2012;58:74753.
  • Ležaić V, Tirmenstajn-Janković B, Bukvić D, Vujišić B, Perović M, Novaković N, Dopsaj V, Marić I, Djukanović Lj. Efficacy of hyperphosphatemia control in the progression of chronic renal failure and the prevalence of cardiovascular calcification. Clin Nephrol 2009;71:219.
  • Milinković N, Majkić-Singh N, Mirković D, Beletić A, Pejanović S, Vujanić S. Relation between 25(OH)-Vitamin D deficiency and markers of bone formation and resorption in haemodialysis patients. Clin Lab 2009;55:3339.
  • Dopsaj V, Šumarac Z, Novaković N, Dopsaj M. Determination of parameters of iron status in evaluation of anemia in elite young Serbian water polo players. Serbian Journal of Sports Science 2008;2:91–9.
  • Novaković N, Dajak M, Pejanović S, Jovanović D, Majkić-Singh M. Poređenje biohemijskih markera koštanog prometa kod pacijenata na hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi. Jugoslov Med Biochem 2007;26:215–9.