Др сц. Валентина Радуловић

Valentina Radulović

Звање: асистент са докторатом
Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Просторија: објекат А, II спрат
Телефон: +381 11 3951 271
Fax:
Email: vkokanovic@pharmacy.bg.ac.rs  
 

CV


Валентина Радуловић рођена је 27.01.1978. године у Параћину. За постигнути успех у основној и средњој школи награђена је Вуковом дипломом. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 2004. године са дипломским радом из области Аналитичке хемије са оценом 10. По завршетку факултета, обавила је приправнички стаж и положила стручни испит за фармацеуте у Министарству здравља Републике Србије 2005. године.

Од октобра 2004. године ангажована је као сарадник на Катедри за аналитичку хемију, а 2008. године изабрана у звање асистента. Докторске академске студије из Фармацеутске хемије на Фармацеутском факултету у Београду уписала је школске 2007/2008. године. Други пут је реизабрана у звање асистента 2012. године.

На Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета активно учествује у реализацији практичне наставе три предмета: Аналитичка хемија 1, Аналитичка хемија 2 и Аналитичка хемија у фармацеутској пракси (нови назив предмета Одабрана поглавља аналитичке хемије). На анкетама од стране студената оцењена је високом оценом (4,90). Била је члан комисија за одбрану 35 дипломских радова.

Учесник је на пројекту бр. 172033, Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци, Фармацеутски факултет, који је финансиран од МНТР за период 2011- 2014.

Поседује активно знање енглеског језика.

Област истраживачког интереса обухвата електрохемијско испитивање лекова коришћењем различитих типова електрода, испитивање адсорпционих својстава и утврђивање редокс механизама електроактивних молекула, развој и валидација електроаналитичких метода за одређивање фармаколошки активних супстанци у дозираним фармацеутским облицима и биолошким узорцима.

До сада је објавила 5 рада (1 рад у врхунском међународном часопису (М21), 1 рад у истакнутом међународном часопису (М22) и 3 рада у међународним часописима (М23)) и 8 саопштења на међународним научним скуповима.  • M.M. Aleksić, V. Radulović, V. Kapetanović, V. Savić, The possibility of simultaneous voltammetric determination of desloratadine and 3-hydroxydesloratadine. Acta Chimica Slovenica 57 (2010) 686-692.
  • M.M. Aleksić, V. Radulović, N. Lijeskić, V. Kapetanović, Electrochemical response and determination of varenicline at boron doped diamond, glassy carbon and hanging mercury electrodes. Current Analytical Chemistry 8 (2012) 133-142.
  • V. Radulović, M.M. Aleksić, V. Kapetanović, An electrochemical study of the adsorptive behaviour of varenicline and its interaction with DNA. Journal of the Serbian Chemical Society 77 (2012) 1409-1422.
  • V. Radulovic, M. Aleksic, D. Agbaba, V. Kapetanovic, An Electroanalytical approach to brimonidine at boron doped diamond electrode based on its extensive voltammetric study. Electroanalysis 25 (2013) 230-236.
  • Mara M. Aleksić, Valentina Radulović, Danica Agbaba, Vera Kapetanović, An extensive study of electrochemical behavior of brimonidine and its determination at glassy carbon electrode. Electrochimica Acta 106 (2013) 75-81.