Алумни

Ваша веза са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду започела је студијама на овом факултету, али може бити настављена и у будућности.

Из тог разлога, Фармацеутски факултет је у процесу оснивања Алумни организације која има за циљ удруживање бивших и садашњих студената и пријатеља факултета.

Надамо се да ће уз вашу помоћ Алумни мрежа факултета бити глобалног карактера и да ће унапредити комуникацију и сарадњу међу члановима.

Ова страна ће вас информисати о факултету и обезбедити потребне информације како би сте остали у контакту са колегама.