2018.

Прослава Дана Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета (18.10.2018.)