Међународни патенти

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет је ко-апликант два међународно публикована патента чији је ко-инвентор проф. др Мирослав Савић са Катедре за фармакологију. Наслови ових патената су:

1. (WO2016196961) LIGANDS SELECTIVE TO ALPHA 6 SUBUNIT-CONTAINING GABAA RECEPTORS AND THEIR METHODS OF USE.

International Application Status Report

2. (WO2017161370) TREATMENT OF COGNITIVE AND MOOD SYMPTOMS IN NEURODEGENERATIVE AND NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS WITH ALPHA5-CONTAINING GABAA RECEPTOR AGONISTS.

International Application Status Report